Спирти, етанова кислота

Додано: 1 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть молекулярну формулу етанової кислоти

варіанти відповідей

СН3СООН

С2Н5ОН

НСООН

Запитання 2

Вкажіть фізичні властивості етанової кислоти

варіанти відповідей

має характерний запах

Не розчиняється у воді

Має жовтий колір

Кисла на смак

Запитання 3

9%-розчин етанової кислоти у воді має назву

варіанти відповідей

спирт

Сік

Оцет

Есенкція

Запитання 4

Закінчіть рівняння хімічної реакції СН3СООН + СаСО3

варіанти відповідей

(СН3СОО)2Са + СО2 + Н2О

(СН3СОО)2Са + Н2СО3

СН3СООСа + СО2 + Н2О

Запитання 5

Вкажіть речовини, з якими взаємодіє оцтова кислота?

варіанти відповідей

Кальцій карбонат

Хлоридна кислота

Ацетилен

Натрій гідроксид

Запитання 6

Серед наведеного переліку виберіть одноатомні спирти:

варіанти відповідей

СН3СООН

СН3ОН

С2Н5ОН

С3Н8О3

Запитання 7

З якою сіллю провзаємодіє оцтова кислота

варіанти відповідей

Na2SO4

NaCl

Na2CO3

NaNO3

Запитання 8

10. Визначте молекулярну формулу насиченого одноатомного спирту, відносна молекулярна маса якого 32.

варіанти відповідей

СН3OH

С2Н5OH

С3Н7OH

С4Н9OH

Запитання 9

8. Укажіть суму коефіцієнтів у схемі реакції:

С3Н7ОН + О2 = СО2 + Н2О

варіанти відповідей

24

25

26

27

Запитання 10

6. Укажіть ознаку якісної реакції на багатоатомні спирти:


варіанти відповідей

утворення білого драглистого розчину

утворення синього розчину

знебарвлення бурого розчину

обезбарвлення розчину

Запитання 11

5. Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити гліцерин у розчині:

варіанти відповідей

калій перманганат

аргентум нітрат

ферум (ІІІ) нітрат

купрум (ІІ) гідроксид

Запитання 12

1.Позначте загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

CnH2n+1OH 

CnH2n+2OH 

CnH2nOH 

СпН2n+1СНО

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест