Оксигеновмісні органічні речовини: спирти, карбонові кислоти,жири,вуглеводи.

Додано: 7 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 1079 разів
28 запитань
Запитання 1

Вкажіть, як називається функціональна група карбонових кислот

варіанти відповідей

альдегідна

гідоксильна

карбоксильна

аміногрупа

Запитання 2

Трьохатомні спирти - це...

варіанти відповідей

органічні речовини, що містять три атоми Оксигену

органічні речовини, що містять у своєму складі три гідроксильні групи

органічна речовина, що містить три однакові радикали

органічна реовина, що складається з трьох хімічних елементів

Запитання 3

Вкажіть колір індикатору метилоранжу в розчинах карбонових кислот

варіанти відповідей

жовтий

рожевий

фіолетовий

синій

Запитання 4

Вкажіть карбонову кислоту, яка за нормальних умов є твердою речовиною

варіанти відповідей

CH3COOH

C4H9COOH

C2H5COOH

C17H35COOH

Запитання 5

Вкажіть речовину, яка використовується для одержання вибухових речовин і в парфумерії

варіанти відповідей

метанол

етанол

оцтова кислота

гліцерин

Запитання 6

Вкажіть фізичні властивості оцтової кислоти

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом

рідина без запаху

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

Запитання 7

Вкажіть відмінність целюлози від крохмалю

варіанти відповідей

молекули лінійні, розгалужені

молекули утворюють волокна

у воді набухає, утворює клейстер

n=10-14 тисяч

Запитання 8

Укажіть речовини, з яких готують реактив для виявлення багатоатомних спиртів

варіанти відповідей

Cu(OH)2, KOH

 KOH, CuSO4

CuO, CuSO4

CuS, CuCl2

Запитання 9

Яка сумма коефіцієнтів у рівнянні між оцтовою кислотою та кальцій оксидом:

варіанти відповідей

5

2

3

4

Запитання 10

Вкажіть об’єм газу (н.у.), який виділиться при взаємодії 0,8 моль етанолу з натрієм:( розв*язок надислати вчителю)

варіанти відповідей

11,2л

8,96л

2,24л

448л

Запитання 11

Оберіть твердження, яке характеризує властивості жирів

варіанти відповідей

жири - тверді або рідкі речовини, розчинні у воді та органічних розчинниках, легші за воду

 жири - тверді речовини, нерозчинні у воді, але розчинні в органічних розчинниках

жири - рідкі речовини, теплопровідні, розчинні в бензині

жири - тверді або рідкі речовини, нерозчинні у воді, розчинні в органічних розчинниках, легші за воду

Запитання 12

Мило належить до класу: 

варіанти відповідей

солей

естерів

спиртів

карбонових кислот

Запитання 13

Вкажіть, який процес лежить в основі виробництва маргарину:

варіанти відповідей

Гідроліз жирів

Гідратація жирів

Гідрування жирів

Дегідрування жирів

Запитання 14

Назвати речовину, що на картинці


варіанти відповідей

триолеат

олеїнова кислота

стеаринова кислота

трипальмітат

тристеарат

пальмітинова кислота

Запитання 15

Вказати продукти реакції та суму коефіцієнтів у схемі реакції:

K2CO3 + CH3COOH =

варіанти відповідей

CH3COOK + H2CO3, 6

CH3COOK + H2O + CO2, 4

CH3COOK + H2CO3, 4

CH3COOK + H2O + CO2, 7

Запитання 16

Вкажіть причину, за якої олеїнова кислота є рідиною

варіанти відповідей

наявність рухливого атому Гідрогену

наявність водневих зв'язків

наявність подвійного зв'язку у вуглеводневому радикалі

велике значення відносної молекулярної масси

Запитання 17

Укажіть властивості, які характерні для етанолу (виберіть декілька відповідей):

варіанти відповідей

використовується як паливо у двигунах внутрішнього згорання

використовується для синтезу каучуків, бездимного пороху, виробництва пластмас

безбарвна, рухлива рідина, змішується із водою у будь-яких співвідношеннях

рідина блакитного кольору

Запитання 18

В результаті дії етанової кислоти на розчин натрій карбонату виділяється:


 


варіанти відповідей

 вуглекислий газ

водень

 

 чадний газ

кисень

Запитання 19

За допомогою якого реактиву можна визначити глюкозу?


  

   

 

варіанти відповідей

 купрум (ІІ) гідроксид

натрій гідроксид

купрум (ІІ) сульфат

 спиртовий розчин йоду

Запитання 20

Назвіть речовини, що утворюються внаслідок гідролізу сахарози


  

  

  

варіанти відповідей

 глюкоза

 крохмаль

 целюлоза

фруктоза

Запитання 21

Вкажіть реакцію нейтралізації за участі етанової (оцтової) кислоти:

варіанти відповідей

 2CH3COOH + MgO → Mg(CH3COO)2+ H2O


  CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2


  CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2О


  2CH3COOH + Mg → Mg(CH3COO)2+ H2

Запитання 22

Внаслідок реакції спиртового бродіння глюкози можна одержати

варіанти відповідей

метанол

етанол

етаналь

молочну кислоту

Запитання 23

Які функціональні групи входять до складу молекули глюкози:

варіанти відповідей

гідроксильна

фенольна

альдегідна

естерна

карбоксильна

Запитання 24

Глюкоза -

варіанти відповідей

альдегідоспирт

естер

спирт

альдегід

Запитання 25

Що є якісним реактивом на глюкозу?


варіанти відповідей

бромна вода

аміачний розчин аргентум(І) оксид

калій перманганат

ферум (ІІІ) хлорид

Запитання 26

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

Це реакція...

варіанти відповідей

горіння

дихання

окиснення

фотосинтезу

Запитання 27

Оберіть функції вуглеводів в організмі

варіанти відповідей

енергетична

накопичювальна

структурна

захисна

відновлююча

Запитання 28

Крохмаль і целюлоза:(Вибери правильні відповіді)

варіанти відповідей

природні полісахариди 

природні поліпептиди

природні полімери з молекулярною масою, що може сягати декілька мільйонів і сотень тисяч.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест