Спирти_3

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 83 рази
22 запитання
Запитання 1

Вкажіть реагент, за допомогою якого можна розрізнити розчини етанолу та фенолу

варіанти відповідей

розчин ферум (ІІІ) хлориду     

натрій      

хлоридна кислота    

купрум (ІІ) гідроксид

Запитання 2

Етиленгліколь належить до

варіанти відповідей

А) двоатомних спиртів   

Б) фенолів   

В) одноатомних спиртів     

Г) трьохатомних спиртів

Запитання 3

Характерні хімічні реакції спиртів (алканолів)

варіанти відповідей

приєднання

заміщення

окиснення

дегідратаціі

Запитання 4

Визначте суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції фенолу з натрієм

варіанти відповідей

5

7

3

6

Запитання 5

Якісна реакція на алкоголі ( етанол)

варіанти відповідей

взаємодія з бромною водою

взаємодія з купрум (II) гідроксидом

окиснення купрум (II) оксидом

Запитання 6

Алканоли мають більш високу температуру кипіння, ніж вуглеводні, внаслідок

варіанти відповідей

наявністі рухомого атому Гідрогену

збільшення молекулярної маси

утворення водневих зв'язків

Запитання 7

Розчин гліцеролу можна відрізнити від розчину етанолу за допомогою

варіанти відповідей

брому


ферум (ІІІ) хлориду

хлору

купрум (ІІ) гідроксиду

Запитання 8

Обчисліть об’єм водню, що виділиться при взаємодії надлишку метанолу з калієм масою 15,6 г.

варіанти відповідей

2,24 л

8,96 л

4,48 л

11,2

Запитання 9

Бензен С6Н6 взаємодіє з бромом Br2 за досить жорстких умов. Але якщо в молекулі бензену замістити атом Гідрогену на групу -ОН, то реакційна здатність бензенового ядра суттєво зростає: фенол бромується за звичайних умов навіть розчином брому (так званою бромною водою). Ця хімічна властивість фенолу характеризує...

варіанти відповідей

...влпив бензенового ядра на полярність зв'язку О-Н у гідроксильній групі

...вплив гідроксильної групи -ОН на бензенове ядро

...зростання хімічної активності брому Br2 у водному розчині

...залежність швидкості реакції заміщення від кількості атомів Гідрогену в бензеновому ядрі

Запитання 10

Молекули фенол містять бензенове ядро (як арени) та гідроксильну групу (як спирти). Виберіть твердження, що характеризують хімічні властивості фенолу.

варіанти відповідей

...активно взаємодіє з лужними металами

...так само як одноатомні спирти не взаємодіє із лугами

...на відміну від бензену C6H6 легко взаємодіє із бромною водою Br2

...піддається нітруванню дією нітратної кислоти HNO3

Запитання 11

Позначте сполуки, з якими взаємодіє фенол.

варіанти відповідей

Натрій гідроксид

Купрум(II) гідроксид

Бром

Бензен

Запитання 12

Позначте реакції, характерні для одноатомних спиртів.

варіанти відповідей

Дегідратація

Реакція обміну з галогеноводнями

Дегідрування

Взаємодія з лугами

Запитання 13

Укажіть речовину Х в схемі перетворень:

С2Н6 → С2Н5Сl → Х → СН3СНО

варіанти відповідей

CH3-OH

CH3-CH2-OH

CH2=CH2

CH3-COOH

Запитання 14

При взаємодії якісного реактиву FeCl3 з фенолам, розчин набує...

варіанти відповідей

фіолетового кольору

червоного кольору

жовтого кольору

блакитного кольору

Запитання 15

Вкажіть функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

-ОН

-СНО

-СООН

-NO2

Запитання 16

Позначте сполуки, з якими взаємодіє фенол.

варіанти відповідей

Купрум(II) гідроксид

Натрій гідроксид

Бром

Бензен

Запитання 17

Де застосовую феноли?

варіанти відповідей

виговлення косметичних засобів

в фармацевтичній промисловості

в харчовій промисловості

в металургійній промисловості

Запитання 18

При взаємодії фенолу з металічним Калієм, що утворюється в продуктах реакції?

варіанти відповідей

алкоголят Калію

етанолят Калію

фенолят Натрію

фенолят Калію

Запитання 19

Яку речовину використовують для виявлення багатоатомних спиртів:

варіанти відповідей

CuSO4;

CuO;

Cu(OH)2;

CuCl2;

Запитання 20

Вкажіть метал, який не заміщує атом Гідрогену в гідроксильній групі етанолу:

варіанти відповідей

K;

Na;

Ag;

Ca;

Запитання 21

С2 Н – СН - СН2

│        │    │      

ОН     ОН  ОН . Дайте назву сполуці


варіанти відповідей

пропан - 1.2, 3 - триол

гліцерол

етанолят

етаналь

Запитання 22

2С2Н5ОН + 2Na→ 2С2Н5ОNa + Н2. дайте назву утвореній сполуці


варіанти відповідей

етаналь

гліцерол

пропан - 1,2,3 - триол

натрій етанолят

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест