Спрощення. Подовження. Подвоєння

Додано: 4 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 1174 рази
12 запитань
Запитання 1

Подвоєння приголосних відбувається в усіх словах, ОКРІМ:

варіанти відповідей

гру(п/пп)а

за(в/вв)ідділом

бездога(н/нн)ий

(з/зз)овні

Запитання 2

Подовження має місце у всіх словах рядка:

варіанти відповідей

бо(в/вв)ан, баро(к/кк)о

то(н/нн)а, зати(ш/шш)я

ма(с/сс)а, до(л/лл)ар

Га(л/лл)ичина, попідвіко(н/нн)ю

Запитання 3

В якому рядку всі слова написані правильно?

варіанти відповідей

бризнути, кістлявий, користний

хвастнути, випускний, вісник

якістний, тижневий, щасливець

сердцевий, проїзний, радісний

Запитання 4

Правильно написано всі слова в рядку:

варіанти відповідей

честний, пристрасність

невісці, трасний

перехрестний, аспірантці

хворостняк, шістсот

Запитання 5

Не подвоюються приголосні в усіх словах рядка, як

варіанти відповідей

подорожю, відданістю

молодю, молодістю

пригорщю, совістю

кровю, глубочіню

Запитання 6

Буквосполучення -нн- пишеться у всіх словах рядка

варіанти відповідей

незліченний, довгожданний

огненний, наллю

сказанний, закоханний

відкриття, статтей

Запитання 7

В якому рядку немає жодного правильно написаного слова?

варіанти відповідей

страйкувати, шістьдесятники

тоскно, гіганський

пропускний, проїздний

протесний, песливий

Запитання 8

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

мес..ник, корис..ний, волейболіс..ці, захис..ний

безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но

зап’яс.ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник

балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний

Запитання 9

Спільнокореневими є слова рядка

варіанти відповідей

роздумувати, подумки, дума, роздум

малюнок, мальований, малий, малюючи

водити, зневоднення, водиця, водовідвід

гірше, гірко, грішно, погіршувати

людяний, привселюдно, людний, усезагальний

Запитання 10

Збіг приголосних на межі морфем має місце у словах:

варіанти відповідей

нездоланно, підданство

життєвий, дослідженний

піддубний, у збіжжі

законспірованний, попідтинню

Запитання 11

В усіх словах рядка відбувається подовження приголосний:

варіанти відповідей

сум'ят..я, скатерт..ю, хотін..я, колос..я

тисячоліт..я, лист..я, ріл...я, Поліс..я

існуван..я, Закарпат..я, півріч..я, піддаш..я

мислен..я, узбереж..я, гордин..я,суд..я

Запитання 12

Всі слова у рядку пишуться з подовженням, ОКРІМ:

варіанти відповідей

збіж..я, без.акон..я, стат..я, безчест..я

бадил..я, Іл..івна, подорож..ю, повноліт..я

посвідчен..я, ніч..ю, підніж..я, прохан..я

здобич..ю, привіл..я, суд..я, міл..ю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест