25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Сталий розвиток

Додано: 6 грудня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 212 разів
16 запитань
Запитання 1

Що означає концепція сталого розвитку?

варіанти відповідей

Розвиток суспільства відбувається екстенсивним шляхом

Добробут теперішніх поколінь відбувається за рахунок поколінь прийдешніх

Розвиток суспільства відбувається інтенсивним шляхом

Добробут теперішніх поколінь досягається не за рахунок добробуту поколінь прийдешніх

Запитання 2

Вкажіть характеристику, що висвітлює сутність сталого розвитку

варіанти відповідей

керований розвиток

швидкий розвиток

спонтанний розвиток

безмежний розвиток

Запитання 3

Оберіть відсоток жителів України, що використовує воду з поверхневих джерел

варіанти відповідей

60%

70%

80%

90%

Запитання 4

Скільки шкідливих речовин і вуглецю щорічно потрапляє в атмосферу України?

варіанти відповідей

6 тонн

6 десятків тонн

6 тисяч тонн

6 мільйонів тонн

Запитання 5

Який відсоток землі в Україні використовується для господарської діяльності?

варіанти відповідей

60%

70%

80%

90%

Запитання 6

Україна належить до малолісистих країн світу. Яку частину її території покривають ліси?

варіанти відповідей

1/3

1/6

1/9

1/12

Запитання 7

Яка частина валового внутрішнього продукту України пов'язана з видобуванням і перероблянням мінерально-сировинних ресурсів?

варіанти відповідей

41-43%

51-53%

61-63%

71-73%

Запитання 8

Скільки відсотків становить загальна площа всіх полігонів з відходами від площі України?

варіанти відповідей

2%

3%

4%

5%

Запитання 9

Який обсяг території було забруднено в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року?

варіанти відповідей

14 тис. кв. км

80 тис. кв. км

105 тис. кв. км

145 тис. кв. км

Запитання 10

Які фактори, що порушують гармонію людини з природою, отримали назву "антропогенні"

варіанти відповідей

зростання чисельності населення

перетворення Сонця на червоного гіганта

забруднення навколишнього середовища

геомагнітні бурі

зростання виробництва

Запитання 11

Що таке техносфера?

варіанти відповідей

Сукупність і взаємодія технічних засобів, створених людиною, з природно-ресурсним потенціалом

сукупність практичних, матеріальних та духовних надбань людства

природна основа для життя і діяльності людини

сукупність відносин, що виникають у процесі виробництва

Запитання 12

В залежності від причин, катастрофи поділяють на природні і техногенні. З наведеного переліку вкажіть природні катастрофи

варіанти відповідей

цунамі

вибух на атомній станції

виверження вулкану

падіння метеориту

завал у шахті

Запитання 13

В якому році на Всесвітній конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро була прийнята Концепція сталого розвитку?

варіанти відповідей

1971

1992

1999

2015

Запитання 14

В якому році Україна приєдналась до Кіотського протоколу, що контролює рівень викидів парникових газів

варіанти відповідей

1971

1992

1999

2015

Запитання 15

Які гази вважаються парниковими?

варіанти відповідей

вуглекислий газ

кисень

гелій

метан

закис азоту

Запитання 16

Яку назву отримала започаткована Європейським Союзом у 2008 році ініціатива, що передбачає роботу місцевих та регіональних органів влади по підвищенню енергоефективності та нарощенню використання відновлювальних джерел енергії?

варіанти відповідей

Енергетична хартія

Європейська зелена угода

Угода мерів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест