Статистика

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 10 разів
9 запитань
Запитання 1

Частотою елемента виборки є:

варіанти відповідей

Кількіть входження елемента у виборку.

Різниця між найбільшим і найменшим значенням вибірки.

Елемент, що знаходиться по середині.

Кількість входження елемента у виборку подана у відсотках.

Запитання 2

Середнім значенням виборки є:

варіанти відповідей

Елемент, що знаходиться по середині виборки.

Середнє арифметичне значення всіх елементів виборки.

Середнє арифметичне значення двох елементів, що знаходяться по середині виборки.

Найменший елемент виборки.

Запитання 3

Медіаною впорядкованної за зростанням виборки, що містить парну кількість елементів, є:

варіанти відповідей

Середнє арифметичне значення двох елементів, що знаходяться по середині виборки.

Елемент, що знаходить по середині виборки.

Частота найбільшого елемента виборки.

Розмах виборки.

Запитання 4

Мірами центральної тенденції виборки є:

варіанти відповідей

Частоти елементів.

Розмах

Медіана

Середнє значення.

Запитання 5

Дана виборка, яку не можна впорядкувати. Тоді для неї можна знайти:

варіанти відповідей

Медіану

Розмах

Середнє значення

Моду

Запитання 6

Знайти відносну частоту найбільшого елемента виборки: 1;7;3;2;3;3;4;7

варіанти відповідей

50%

10%

25%

36%

Запитання 7

Знайдіть розмах виборки: 12;11;45;38;17;94

варіанти відповідей

-8

5

83

94

Запитання 8

Знайдіть медіану виборки:

19;8;74;11;11;28;44;79

варіанти відповідей

8

36

11

23,5

Запитання 9

Знайти середнє значення та моду виборки:

18;22;45;18;7;31;7;46;67

варіанти відповідей

Середнє 29; мода 18

Середнє 26,1; мода 18

Середнє 26,1; мода 7

Середнє 29; мода 7 або 18

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест