Стереометрія. Підготовка до ЗНО. Тест1.

Додано: 24 січня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 101 раз
12 запитань
Запитання 1

Точки M, N, F - спільні точки площин α і β. Тоді:

варіанти відповідей

точки M, N, F не лежать в одній площині

M∈α, N∈α, F∉α

M∈β, N∉β, F∉β

точки M, N, F лежать на одній прямій

точки M, N, F не лежать на одній прямій

Запитання 2

Прямі а і в паралельні, пряма в перетинає площину α. Тоді правильним є твердження:

варіанти відповідей

а і α паралельні

а ⊂ α

в ⊂ α

а і α перетинаються

а ⊥ α

Запитання 3

Прямі CM, CN, CF попарно перпендикулярні, CM=4см, MF=5см, NC=3см. Тоді відрізок NF має довжину:

варіанти відповідей

3√2см

3см

9см

2√3см

18см

Запитання 4

Катети прямокутного трикутника дорівнюють 6см і 8см. Точка Fвіддалена від кожної з вершин даного трикутника на 13см. Тоді відстань від точки F до площини трикутника дорівнює:

варіанти відповідей

12см

10см

13см

8см

4√3см

Запитання 5

Точка F(-1; 4; 2) - середина відрізка ХУ. Якщо Х(3; 7; -5), то:

варіанти відповідей

У(1; 5,5; -1,5)

У(-5; 1; 9)

У(1,5; 3,5; -2,5)

У(5; -1; -9)

У(-1; -5,5; 1,5)

Запитання 6

З точки М до площини проведено похилу, довжина якої 16см, а довжина її проєкції на дану площину - 8см. Знайти кут нахилу даної похилої до лощини.

варіанти відповідей

30о

45о

60о

20о

80о

Запитання 7

Основою прямої трикутної призми є прямокутний трикутник з катетами 6см і 8см. Висота даної призми дорівнює 5см, тоді площа повної поверхні призми дорівнює

варіанти відповідей

24см2

168см2

48см2

144см2

240см2

Запитання 8

Об'єм правильної чотирикутної піраміди дорівнює 48см3, а висота - 4см. Знайти сторону основи даної піраміди.

варіанти відповідей

3см

4см

5см

6см

7см

Запитання 9

Довжина кола основи циліндра дорівнює 10πсм. Якщо висота циліндра дорівнює 7/πсм, то об'єм циліндра дорівнює:

варіанти відповідей

70см3

175см3

35см3

250см3

350см3

Запитання 10

Осьовий переріз конуса - рівносторонній трикутник, площа повної поверхні конуса - 363πсм2, тоді радіус основи конуса дорівнює:

варіанти відповідей

10см

11см

8см

16см

13см

Запитання 11

Об'єми двох куль відносяться як 8:27. Тоді площі їхніх поверхонь відносяться як:

варіанти відповідей

1:3

4:9

2:3

8:27

3:2

Запитання 12

Вектори а(х; 2х; 9) і в(х; -3; 1), перпендикулярні, якщо

варіанти відповідей

х=3

х=1

х= -3

х= -2

х= -1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест