Стилістичні особливості засобів лексикології

Додано: 12 квітня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 19 разів
24 запитання
Запитання 1

 Прочитайте речення.

Перед виходом з дому не забудьте … світло і , … погоду, … всі вікна.

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

виключити, незважаючи на, позакривати

вимкнути, незважаючи на, позакривати

вимкнути, незважаючи на, позачиняти

виключити, не дивлячись на, позачиняти

Запитання 2

НЕ ПОТРЕБУЄ редагування речення

варіанти відповідей

Вища школа активно впроваджує в навчальний процес інноваційні технології.

Молодь України – це передовий авангард нашої незалежної держави.

Ще й досі тривають дискусії та суперечки вчених щодо походження видів.

Важко уявити сучасне життя без засобів масової інформації та мас-медіа.

Запитання 3

Немає помилки у слововживанні в рядку

варіанти відповідей

командувач армією

задавати питання

охочі поспілкуватися

приймайте таблетки до їжі

Запитання 4

Омоніми є в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

вулканічна лава, дерев'яна лава

водяна пара, весільна пара

футбольне поле, пшеничне поле

випускний бал, прохідний бал

Запитання 5

У якому рядку розташована тільки книжна лексика

варіанти відповідей

зимовий, інфінітив, громада, протокол

толерантний, благословенний, анапест, поліфонія

превентивний, поганий, сонце, класний

пневмонія, інструкція, демократія, п'ятихвилинка

Запитання 6

Установіть відповідність до запозичених слів:

1 коаліція А походження

2 генеза Б оголошення

3 анонс В об'єднання

4 паритет Г починання

Д рівність

варіанти відповідей

 1-Д, 2-А,3-В, 4-Б

1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д

1-Б, 2-А, 3-В, 4-Д

1-А, 2-В, 3-Б, 4-Д

Запитання 7

Виділене слово вжите в невластивому йому значенні в реченні

варіанти відповідей

Ялту вважають одним з найпопулярніших курортів.

Два примірники словника присутні в кабінеті.

Вантажне відділення розташоване на першому поверсі.

Директор банку перебуває за кордоном.

Запитання 8

Користуючись довідкою, визначте пропущене в реченні слово: «Письменник вирішив додати до тексту нового оповідання ...»

варіанти відповідей

 ...замітку (Замітка, ж. 1. Невелика стаття, повідомлення в газеті, жур­налі, збірнику. 2. Короткий запис).

 ...примітку (Примітка, ж. Короткий запис, що є поясненням якогось тексту, а також додаток до нього або відомості про його автора).

...помітку (Помітка, ж. Напис, позначка).


...відмітку (Відмітка, ж. Знак, який засвідчує проходження документа через когось чи щось).

 ...позначку (Позначка, ж. Мітка, знак та ін., зроблені для відрізнення або позначення чого-небудь, указування на щось).

Запитання 9

Діалектними є всі слова в рядку

варіанти відповідей

 діаметр, закон, циркуль

файний, ровер, когут

екстрений, біціглі , цирк

коц, нероба, котяра

Запитання 10

Слова, які вийшли з активного вжитку, тому що зникли названі ними предмети чи поняття:

варіанти відповідей

 Неологізми.

Архаїзми;

 Історизми;

Діалектизми;

Запитання 11

Визначити рядок, у якому всі слова — власне українські.

варіанти відповідей

Вареник, оберемок, рушник.

Альтанка, імпульс, фотографія.

Акціонер, іврит, еволюція.

Ікона, економія, форпост.

Запитання 12

Які мовні норми засвідчують доцільність використання мовних одиниць різних рівнів у конкретній ситуації мовлення?

варіанти відповідей

Орфоепічні.

Стилістичні.

Орфографічні.

Лексичні.

Граматичні.

Запитання 13

У якому реченні виділені слова відтворюють місцевий колорит, надають висловам експресивності?

варіанти відповідей

Зашароварили, завишиванили, співограями заполонили.

Дике Поле кінь копитом поле. Не здолав —упав.

Як її не назви - мандибуркою, бульбою, ріпою, бараболею, буришкою, — щедра вона душею, мама нашої картоплі.

Хай не буде в слові лжі ні йоти. Пам'ятай, що слово — бумеранг!

Ті, що не хочугь братися за розум, потім хапаються за голову.

Запитання 14

З якою стилістичною метою вжито виділені в реченні старослов'янізми? Все упованіє моє На тебе, мій пресвітлий раю, На милосердіє твоє, Все упованіє моє На тебе, мати, возлагаю (Т.Шевченко).

варіанти відповідей

Для відтворення місцевого колориту.

Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення.

Як засіб словесної гри (каламбур).

Для контрастної характеристики образів, предметів, явищ, настроїв.

Як засіб створення гумористичних, іронічних ефектів.

Запитання 15

Вкажіть, яке з наведених речень потребує стилістичного редагування.

варіанти відповідей

Наша команда здобула ще одну вагому перемогу.

У кафе великий попит на пирожні з клубничним джемом.

Ця газета має велику популярність у киян.

Яке уявлення склалося у вас про цього художника?

Підсумки змагання між групами підбиваються один раз на семестр.

Запитання 16

У якому рядку наголос в усіх словах на першому складі?

варіанти відповідей

Завжди, тисячі, роки, нашвидкуруч, договір.

Адресний (від адреса), адресний (від адрес), завдання, контрактовий, черговий.

Бесіда, верба, колесо, кропива, одинадцять.

Гривня, лагодити, килим, олень, виробіток.

 Помилка, живопис, валовий, ознака, каталог.

Запитання 17

Помилково вжито слово в рядку

варіанти відповідей

розв'язувати задачу

уникнути небезпеки

заказати букет квітів

перекладати болгарською

Запитання 18

Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні

варіанти відповідей

Словник являється надійним джерелом інформації.

Камера схову розташована на першому поверсі.

Ялту вважають одним з найкращих курортів.

Директор банку перебуває за кордоном.

У санаторії є кілька басейнів з морською водою.

Запитання 19

Лексично неправильне словосполучення утворить іменник легіон із прикметником

варіанти відповідей

іноземний

почесний

військовий

промисловий

жіночий

Запитання 20

Не збігається за значенням з іншими фразеологізм

варіанти відповідей

березової каші дати

відкинути ноги

віддати богові душу

дуба дати

Запитання 21

Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченням

1. витати в емпіреях А. робити рішучий крок, після якого неможливе повернення назад

2. відкривати Америку Б. розповідати про щось дуже детально, нецікаво

3. спалювати кораблі В. з*совувати суть якої-небудь складної справи

4. розтікатися мислію по древу Г. відкривати, знаходити щось давно вже відкрите

Д. фантазувати, плекати нездійсненнні мрії

варіанти відповідей

1-Д, 2-Б, 3-А, 4-В

1-Д, 2-Г, 3-А, 4-Б

1-Г,2-Д, 3-В, 4-Б

1-В, 2-Г, 3-А, 4-Д

Запитання 22

Однакове значення мають обидва фразеологізми в рядку

варіанти відповідей

грати на нервах, вітер у голові грає

пасти задніх, грати першу скрипку

ні пари з вуст, як у рот води набрав

грати очима, хоч оком світи

вислизнути з рук, брати в свої руки

Запитання 23

Доберіть до фразеологізму "За милу душу" відповідне йому значення

варіанти відповідей

цілком даремно

дуже сильно діяти

охоче, з дуже великим задоволенням

про щиру, лагідну людину

робити щось приємне

Запитання 24

Немає лексичної помилки в рядку

варіанти відповідей

багаточисельні дзвінки

рішити завдання

наступного разу

погляди співпадають

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест