Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

Додано: 15 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

Хто запропонував першу модель атома?

варіанти відповідей

Демокрит

Іваненко

Томсон

Резерфорд

Запитання 2

Що являє собою перша модель атома?

варіанти відповідей

Позитивно заряджена куля, у якій розташовані нейтрони

Негативно заряджена куля, у якій розташовані електрони

Позитивно заряджена куля, у якій розташовані електрони

Негативно заряджена куля, у якій розташовані нейтрони

Запитання 3

Хто досліджував структуру атома?

варіанти відповідей

Резерфорд

Томсон

Демокрит

Іваненко

Запитання 4

Якими частинками бомбардувалася золота фольга в досліді Резерфорда?

варіанти відповідей

β - частинками


γ - частинками

α - частинками

усіма переліченими вище

Запитання 5

Чи відхилялися які-небудь частинки на кут більше 90°, пройшовши крізь шар речовини?

варіанти відповідей

Не відхилялися

Відхилялися майже всі

Відхилялися, але їх було дуже мало

Ваш варіант

Запитання 6

Який заряд має α -частинка?

варіанти відповідей

Позитивний

Негативний

Запитання 7

Із чого складаються молекули?

варіанти відповідей

З протонів

З електронів

З атомів

З нейтронів

Запитання 8

Сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер

варіанти відповідей

Ядерні сили

Кулонівські сили

Сили пружності

Сили тертя

Запитання 9

Ізотопи - це......

варіанти відповідей

хімічні елементи, ядра яких містять однакове число електронів, але різну кількість нейтронів.

хімічні елементи, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість електронів.

хімічні елементи, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів.

хімічні елементи, ядра яких містять однакове число протонів і нейтронів.

Запитання 10

Чи правильне твердження:

Маса протона приблизно дорівнює масі електрона.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 11

Чи правильне твердження:

Електрони утримуються навколо ядра атома завдяки електромагнітній взаємодії.

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест