Сучасна модель атома. Радіоактивність.

Додано: 16 січня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 486 разів
22 запитання
Запитання 1

Хто запропонував ядерну модель будови атома?

варіанти відповідей

Н. Бор

Томсон

Беккерель

Резерфорд

Запитання 2

Які частинки є нуклонами?

варіанти відповідей

ядра усіх атомів

електрони і протони

фотони

протони і нейтрони

Запитання 3

Хто відкрив явище природньої радіоактивності?

варіанти відповідей

П. Кюрі

Е. Резерфорд

А. Беккерель

М. Склодовська-Кюрі

Запитання 4

Що визначає порядковий номер хімічного елемента у періодичній системі хімічних елементів Д. Менделєєва?

варіанти відповідей

кількість нейтронів у ядрі

кількість електронів

кількість протонів у ядрі

Запитання 5

Як змінюється номер елемента у періодичній системі хімічних елементів внаслідок бета-розпаду ядра його атома?

варіанти відповідей

зменшується на одиницю

збільшується на одиницю

зменшується на дві одиниці

не змінюється

Запитання 6

Як змінюється масове число елемента у періодичній системі хімічних елементів внаслідок альфа-розпаду ядра його атома?

варіанти відповідей

збільшується на одиницю

збільшується на чотири одиниці

не змінюється

зменшується на чотири одиниці

Запитання 7

Скільки нейтронів містить ядро 50Sn124 ?

варіанти відповідей

50

124

174

74

Запитання 8

Який заряд має атом

варіанти відповідей

+

-

нейтральний

Запитання 9

який заряд має альфа-частинка?

варіанти відповідей

+

-

нейтральний

Запитання 10

Які частинки рухаються навколо ядра?

варіанти відповідей

протони

нейтрони

електрони

нукліди

Запитання 11

Що таке радіактивність?

варіанти відповідей

самовільний розпад атому на ізотопи

самовільний розпад атому на інші атоми

самовільний розпад атому на α,β,γ-частинки одразу

Запитання 12

Як захиститися від γ випромінювання

варіанти відповідей

папіром

алюминиевою пластиною товщиною мм1

бетонною стеною товщиною 1м

Запитання 13

Яким символом позначається нуклонне число?

варіанти відповідей

X

Z

A

Запитання 14

За якою формулою обчислюється кількість нейтронів в атомі?

варіанти відповідей

N=A-Z

N= A+Z

N= Z- A

Запитання 15

Яка частинка має негативний заряд?

варіанти відповідей

електрон

протон

нейтрон

Запитання 16

Хто автор моделі атома "пудингу з родзинками"?

варіанти відповідей

Ньютон

Томсон

Резерфорд

Запитання 17

α-частинка являє собою ...

варіанти відповідей

електрон

нейтрон

ядро атома Гідрогену

ядро атома Гелію

Запитання 18

β-частинка являє собою ...

варіанти відповідей

електрон

нейтрон

ядро атома Гідрогену

ядро атома Гелію

Запитання 19

6. Гамма -випрмінювання - це...

варіанти відповідей

радіохвиля

рентгенівське випромінювання

електромагнітна хвиля надзвичайно високої частоти

потік протонів

потік електронів

потік ядер Гелію

Запитання 20

9. За поданим рівнянням можна визначити ....

варіанти відповідей

Ядро елементу, яке утворюється в результаті α-розпаду

Ядро елементу, яке утворюється в результаті β-розпаду

Ядро елементу, яке утворюється в результаті γ-розпаду

Запитання 21

8. За поданим рівнянням можна визначити ....

варіанти відповідей

Ядро елементу, яке утворюється в результаті α-розпаду

Ядро елементу, яке утворюється в результаті β-розпаду

Ядро елементу, яке утворюється в результаті γ-розпаду

Запитання 22

12. Скільки існує радіоактивних рядів? Назвіть їх.

варіанти відповідей

Два. Ряд Урану, ряд Торію

Чотири: Ряд Торію, ряд Урану, Ряд Актинію, ряд Нептунію

Чотири: Ряд Торію, ряд Урану-Радію, ряд Урану-Актинію, ряд Нептунію

Три: Ряд Торію, ряд Урану, ряд Радію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест