Сучасна модель атома. Радіоактивність.Радіоактивні випромінювання

11 запитань
Запитання 1

На підставі дослідів із α-частинками Е. Резерфорд

варіанти відповідей

запропонував нейтронно-протонну модель атомного ядра

пояснив явище радіоактивності

пояснив механізм ланцюгової ядерної реакції

запропонував ядерну модель будови атома

Запитання 2

У ядрі атома Берилію 4 протони і 5 нейтронів. Скільки електронів в атомі Берилію?

варіанти відповідей

1 електрон

4 електрони

5 електронів

9 електронів

Запитання 3

Вкажіть, які частинки входять до складу ядра атома

варіанти відповідей

протони

електрони

нейтрони і електрони

протони і нейтрони

Запитання 4

Вкажіть,що являє собою α-випромінювання?

варіанти відповідей

потік електронів

потік ядер атомів гелію

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

потік нейтронів

Запитання 5

Скільки протонів містить ядро 84Ро210

варіанти відповідей

84

210

294

126

Запитання 6

Вкажіть, що являють собою β- промені?

варіанти відповідей

потік ядер гелію

електромагнітні хвилі

потік електронів

потік нейтронів

Запитання 7

Від якого виду радіоактивного випромінювання найважче захиститись?

варіанти відповідей

γ-променів

α-променів

β-променів

нейтронів

Запитання 8

Здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів і з випромінюванням мікрочастинок, називають

варіанти відповідей

радіоактивність

випромінювання

хімічна реакція

випад

Запитання 9

Заряд ядра під час β-розпаду

варіанти відповідей

не змінюється

збільшується на одиницю

зменшується на одиницю

зменшується на 2

Запитання 10

Під час α-розпаду кількість нуклонів у ядрі

варіанти відповідей

не змінюється

зменшується на 4

зменшується на 2

збільшується на 4

Запитання 11

Заряд ядра атома деякого хімічного елемента становить 3,2⋅10-19 Кл. Який це елемент?

варіанти відповідей

Калій

Гелій

Літій

Германій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест