Сучасні дослідження будови речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Наноматеріали

Тест виконано: 172 рази
12 запитань
Запитання 1

Гіпотеза про існування атомів як найменших неподільних частинок речовини була висунута...

варіанти відповідей

понад 2500 

понад 2200 

понад 2300 

понад 2450 

Запитання 2

Молекулярно-кінетичною теорією (МКТ) називають вчення,...

варіанти відповідей

про причини випаровування і конденсації води, зміни розмірів тіл залежно від ступеня їх нагрітості.

яке пояснює будову та властивості речовини на основі закономірностей руху і взаємодії частинок, з яких складаються тіла.

про електронодефіцитний або електрононадлишковий атом чи група атомів.


такої теорії не існує.

Запитання 3

Молярна маса речовини це -

варіанти відповідей

маса речовини, що визначає її властивості

маса речовини кількістю 1 моль

маса однієї молекули речовини 

маса речовини, що вступає у хімічну реакцію з 1 атомом Гідрогену

Запитання 4

Які одиниці вимірювання молярної маси в СІ?

варіанти відповідей

 г/моль

кг/моль

моль

моль/л

Запитання 5

Вкажіть значення молярної маси сульфур (ІV) оксиду SO2

варіанти відповідей

64 г/моль

35 г/моль

80 г/моль

64

Запитання 6

Агрегатний стан речовини в якому молекули займають весь наданий об'єм

варіанти відповідей

 твердий

газоподібний

рідкий

плазма

Запитання 7

Де більше молекул: у 1 молі кисню, водню чи азоту.

варіанти відповідей

в 1 молі кисню

в 1 молі азоту

в 1 молі водню

однаково

Запитання 8

Атомне ядро складається…

варіанти відповідей

з протонів і нейтронів

з нейтронів

з протонів і електронів

з протонів

Запитання 9

Молекула -

варіанти відповідей

електрично нейтральна частинка речовини, що має притаманні їй основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою.

 Найдрібніша частинка речовини, що зберігає її хімічні властивості .

Природна сполука хімічних елементів

 Електронейтральна частинка, яка складається з ядра й електронів, що рухаються навколо нього

Запитання 10

Укажіть назву хімічного елемента з порядковим номером 35

варіанти відповідей

Кобальт

Бром

 Ферум

Барій

Запитання 11

Вкажіть порядковий номер елемента Алюміній (Аl)

варіанти відповідей

13

12

11

10

Запитання 12

приставка нано- відповідає

варіанти відповідей

10-9

10-6

10-3

10-12

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест