Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація. Транснаціональні корпорації (ТНК).

Тест виконано: 309 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть сучасні тенденції розвитку світового господарства.

варіанти відповідей

глобалізація

інтеграція

інформатизація

транснаціоналізація

класифікація

інтернаціоналізація

урбанізація

реінтеграція

Запитання 2

Інтернаціоналізація виробництва – це ...

варіанти відповідей

процес посилення ролі транснаціональних корпорацій у світовій економіці.

розвиток економічних зв’язків між національними господарствами, коли економіка однієї країни стає частиною світового виробничого процесу.

Запитання 3

Транснаціоналізація – це ...

варіанти відповідей

процес посилення ролі транснаціональних корпорацій у світовій економіці.

зближення та поглиблення взаємодії національних економік, розвиток глибоких та стійких взаємозв’язків між ними.

Запитання 4

Інтеграція – це ...

варіанти відповідей

зближення та поглиблення взаємодії національних економік, розвиток глибоких та стійких взаємозв’язків між ними.

розвиток економічних зв’язків між національними господарствами, коли економіка однієї країни стає частиною світового виробничого процесу.

Запитання 5

Інформатизація – це ...

варіанти відповідей

застосування електронних засобів у збереженні, передачі та обробці інформації.

розвиток економічних зв’язків між національними господарствами, коли економіка однієї країни стає частиною світового виробничого процесу.

Запитання 6

НАФТА - це ...

варіанти відповідей

світова організація торгівлі

регіональна організація Африканський Союз

асоціація держав Південно-Східної Азії

угода про Північно-Американську зону вільної торгівлі 

Запитання 7

Глобалізація – це ...

варіанти відповідей

процес посилення ролі транснаціональних корпорацій у світовій економіці.

процес всесвітньої економічної, політичної, культурної та релігійної інтеграції та уніфікації.

Запитання 8

Укажіть, яка з країн Азії входить до групи G-20.

варіанти відповідей

Іран

Саудівська Аравія

Казахстан

Ірак

Запитання 9

 Транснаціональні корпорації (ТНК)це ...

варіанти відповідей

компанія, що володіє виробничими активами у декількох країнах.

компанія, що володіє виробничими активами в одній країні.

Запитання 10

Із переліку країн вибери країни , що входять до складу ОПЕК

варіанти відповідей

Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан

Алжир, Венесуела, Індонезія

 Грузія Білорусь, Казахстан

  Ірак, Іран, Катар,Кувейт

Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія

Запитання 11

Назвіть найбільш негативні наслідки глобалізації

варіанти відповідей

зростання економічної відкритості країн

 економічна залежність країн, яка спричиняє перенесення кризових ситуацій з однієї країни до інших

 поглиблення розколу світового співтовариства на лідерів і аутсайдерів

 поширення досягнень науково-технічного прогресу, культурних цінностей та інших благ цивілізації

  посилення і наростання масштабів екологічних проблем

 можливість втрати самобутньої культури народів

прискорення темпів зростання життєвого рівня більшої частини населення країн, що розвиваються, збільшення тривалості життя, підвищення рівня освіти

Запитання 12

Коли споживач купує в Україні бразильську каву, індійський чай, іспанські апельсини або італійське взуття, то усвідомлює переваги

варіанти відповідей

 дезінтеграції в економічній сфері.

нівелювання спеціалізації країн.

 кооперування виробництва.

глобалізації світового господарства.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест