Сутність, принципи здійснення, функції та умови підприємницької діяльності.

Додано: 3 травня 2023
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 38 разів
11 запитань
Запитання 1

Ініціативно-самостійна господарсько-комерційна діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що її цілком зорієнтовано на одержання прибутку.

варіанти відповідей

Господарювання

Підприємництво

Товариство

Власність

Запитання 2

Хто є суб'єктами підприємницької діяльності?

варіанти відповідей

Фізична особа

Магазин канцтоварів

Рибна лавка

Юридична особа

Запитання 3

Основні функції підприємницької діяльності

варіанти відповідей

Творча

Ресурсна

Організаційно - супровідна

Запитання 4

Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності:варіанти відповідей

Одноосібна власність

Акціонерні товариства

Групи

Товариства

Запитання 5

Важливою формою підприємницької діяльності є ..., який у широкому розуміння цього терміна означає надання права на виробництво та збут продукції, а також практичної допомоги у справі організації бізнесу

варіанти відповідей

Гудвілл

Імпорт

Франчайзинг

Диференціація

Запитання 6

Класична модель підприємницької діяльності незмінно орієнтується на...

варіанти відповідей

"винесення" підприємства на міжнародну арену.

використання наявних ресурсів підприємства.

швидке виконання послуг.

економічну ефективність.

Запитання 7

В Україні правовим забезпеченням підприємницької діяльності є Закон України “Про підприємництво”, який стартував з..

варіанти відповідей

26 лютого 1991 р.

5 травня 2002р.

13 вересня 1981 р.

26 січня 1991р.

Запитання 8

Форма реалізації укладеної угоди в натуральній формі згідно з попередньо узгодженою номенклатурою обмінюваних товарів, а також узгодженими строками взаємних поставок продукції.

варіанти відповідей

Бартерні операції

Підрядне виробництво

Зустрічна поставка

Комерційна тріангуляція

Запитання 9

Відображає фінансово-економічні взаємовідносини між підприємцями і так званими фактор-фірмами (найчастіше з банками), які за певну винагороду беруть на себе організацію одержання дебіторської заборгованості суб‘єктами господарювання з боку інших фірм, або просто купують у них документи, що дають право вимагати у боржників сплати боргу.

варіанти відповідей

Угода про експорт

Угода про імпорт

Факторинг

Комерційний трансферт

Запитання 10

Процес формування структури системи, розподіл завдань, повноважень і відповідальності між працівниками фірми для досягнення загальної мети її діяльності.

варіанти відповідей

Планування

Мотивація

Контроль

Організація

Запитання 11

Є різновидом бартеру, але передбачає дещо інші умови виконання. Партнери визначають, який товар має бути поставлений, а конкретний асортимент визначається згодом і оформляється у вигляді додатку до договору.

варіанти відповідей

Форвардна угода

Зустрічна поставка

Комерція

Угода про реекспорт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест