Світлові хвилі. Випромінювання і спектри

Додано: 2 червня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
15 запитань
Запитання 1

На рис. 1 показана схема, що пояснює спостереження Ремера, в яких вперше була виміряна швидкість світла. Якою цифрою на цьому малюнку позначена орбіта Юпітера?

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 2

На межу розділу MN двох середовищ падає плоска світлова хвиля, яка заломлюється при переході в друге середовище (мал. 2). Яке з наведених нижче співвідношень між швидкостями v1 падаючої і v2 заломленої хвилі правильне?

варіанти відповідей

v1=v2

v1>v2

v1<v2

Співвідношення між v1 і v2 залежить від кута α

Запитання 3

Як зміниться довжина світлової хвилі при переході з вакууму в прозоре середовище з абсолютним показником заломлення n = 2?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Залишиться незмінною

Зменшиться в 2 рази

Зміна довжини залежить від кута падіння

Запитання 4

Як зміниться швидкість поширення світла при переході з вакууму в прозоре середовище з абсолютним показником заломлення n = 2?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Залишиться незмінною

Зменшиться в 2 рази

Зміна швидкості залежить від кута падіння

Запитання 5

Як зміниться частота світла при переході з вакууму в прозоре середовище з абсолютним показником заломлення n = 2?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Залишиться незмінною

Зменшиться в 2 рази

Зміна частоти залежить від кута падіння

Запитання 6

Як зміниться колір монохроматичного пучка світла при переході з вакууму в прозоре середовище з абсолютним показником заломлення n = 1,5?

варіанти відповідей

Зміниться в сторону червоного кінця спектра

Зміниться в сторону фіолетового кінця спектра

Не зміниться

Зміна залежить від кута падіння

Запитання 7

Світло якого кольору має найбільший показник заломлення при переході з повітря в скло?

варіанти відповідей

Червоного

Синього

Зеленого

Фіолетового

У всіх кольорів показник заломлення однаковий

Запитання 8

На якій із схем (рис. 3) правильно зображено хід променів при розкладанні пучка білого світла скляною призмою?

варіанти відповідей

1

2

3

4

На всіх схемах неправильно

Запитання 9

На рис. 4 показана схема будови спектрографа. З допомогою якого елемента спектрографа здійснюється виділення вузького світлового пучка?

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 10

Які з перелічених нижче явищ пояснюються дифракцією світла: 1 – веселкове забарвлення тонких мильних і масних плівок; 2 – кільця Ньютона; 3 – поява світлої плями в центрі тіні від малого непрозорого диска; 4 – відхилення світлових променів в область геометричної тіні?

варіанти відповідей

Тільки 1

1 і 2

1, 2, 3, 4

3 і 4

Тільки 4

Запитання 11

Які випромінювання з перелічених нижче мають здатність до дифракції: 1 – видиме світло; 2 – радіохвилі; 3 – рентгенівські промені; 4 – інфрачервоні промені

варіанти відповідей

Тільки 1

Тільки 1 і 2

Тільки 1, 2, 3

Тільки 1, 3, 4

1, 2, 3, 4

Запитання 12

Який з наведених нижче виразів є умовою спостереження головних максимумів в спектрі дифракційної ґратки з періодом d під кутом φ?

варіанти відповідей

dsinφ=kλ

dcosφ=kλ

dsinφ=(2k+1)λ/2

dcosφ=(2k+1)λ/2

Запитання 13

Як зміниться картина дифракційного спектру при віддаленні екрану від дифракційної ґратки?

варіанти відповідей

Картина дифракційного спектру не зміниться

Дифракційний спектр стане ширшим

Дифракційний спектр стане вужчим

Запитання 14

В школі є дифракційні ґратки, що мають 100 і 200 штрихів на 1 мм. Яка з них дасть на екрані більш широкий спектр при однакових інших умовах?

варіанти відповідей

Перша

Друга

Розмір спектра буде однаковий

Запитання 15

Дифракційна ґратка має період 0,01 мм. Перший максимум спостерігають під кутом 3°. Чому дорівнює довжина світлової хвилі?

варіанти відповідей

Від 400 до 450 нм

Від 450 до 500 нм

Від 500 до 550 нм

Від 550 до 600 нм

Від 600 до 700 нм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест