Світлові явища

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Дайте визначення джерелу світла.

варіанти відповідей

Пристрої, які змінюють свої властивості через дію ствітла та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання.

Не є точковим і не можна знехтувати.

це фізичні тіла, частинки(атоми, молекули, йони) яких випромінюють світло.

Запитання 2

За походженням джерело світла поділяється:

варіанти відповідей

Теплові і люмінесцентні

Фотоелектричні і фотохімічні

Природні і штучні

Запитання 3

Що таке точкове джерело світла?

варіанти відповідей

Джерело, яке випромінює світло однаково в усіх напрямках і розмірами якого, зважаючи на відстань до місця спостереження, можна знехтувати.

Не є точковим і не можна знехтувати.

Пристрій, які змінюють свої властивості через дію світла та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання.

Запитання 4

За температурою джерело світла поділяється на:

варіанти відповідей

Теплові і люмінесцентні

Природні і штучні

фотоелектричні і фотохімічні

Запитання 5

У прозорому просторі світло розповсюджується рівномірно. Твердження є правильним?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6

Яка температура полум'я свічки?

варіанти відповідей

1570⁰с

750⁰с

1120⁰с

1650⁰с

Запитання 7

Кут між ними падаючим та перпендикуляром до поверхні, опущеним в точку. Про що йде мова?

варіанти відповідей

Приймачі світла

Кут відбивання

Кут падіння

Запитання 8

Вкажіть природнє джерело світла.

варіанти відповідей

Полярне сяйво

Свічки

Вогнище

Гасові лампи

Запитання 9

Правда що одним із природніх приймачей світла є очі живих істот?

варіанти відповідей

Ні

Так

Запитання 10

Джерела світла, що не є точковим називають...

варіанти відповідей

Точковим джерелом світла

Джерелом світла

Протяжним джерелом світла

Приймач світла

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест