Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Закон прямолінійного поширення світла

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Чи можна вважати Місяць джерелом світла?

варіанти відповідей

Ні, не можна. Адже він не випромінює, а тільки відбиває світло, що йде від Сонця.

Так, можна. Адже він випромінює світло, що йде від сонця.

Запитання 2

Джерела світла - це...

варіанти відповідей

Фізичні тіла, частинки яких випромінюють світло

Фізичні тіла, частинки яких притягують світло

Фізичні тіла, частинки яких відбивають світла

Запитання 3

Пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання?

варіанти відповідей

Світловий промінь

Джерело світла

Приймачі світла

Запитання 4

Залежно від походження розрізняють .....та .... джерела світла.

варіанти відповідей

теплові, люмінесцентні

природні,штучні

точкові, протяжні

Запитання 5

У прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно- це закон..?

варіанти відповідей

закон прямолінійного поширення світла

закон відбивання світла

закон притягання

Запитання 6

Природними приймачами світла є

варіанти відповідей

Очі живих істот

Фотоплівка та фотопапір

Запитання 7

Кут падіння дорівнює

варіанти відповідей

Кут відбивання

Кут притягання

Кут випромінювання

Запитання 8

Джерело світла, яке випромінює світло однаково в усіх напрямках і розмірами, якого зважаючи на відстань до місця спостереження, можна знехтувати, називають

варіанти відповідей

повною тінню

світловим променем

точковим джерелом світла

Запитання 9

Теплові джерела випромінюють світло завдяки тому, що мають ......температуру

варіанти відповідей

високу

низьку

Запитання 10

Швидкість поширення світла у вакуумі приблизно становить?

варіанти відповідей

5•10⁷ м/с

3•10⁸ м/с

3•10⁴ м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест