Опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

Підсумковий тест для учнів 8 класу з теми: "Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора"

Додано: 14 квітня 2019
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 391 раз
12 запитань
Запитання 1

Табличний процесор - це...

варіанти відповідей

комп'ютерна програма, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту

це прикладна програма, яка забезпечує автоматизацію створення, опрацювання, коригування, зберігання і друкування документів у формі таблиць

комп'ютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.

це комп'ютерна програма для створення і проведення презентацій

Запитання 2

В комірці B1 записано формулу =5*$A1. Який вигляд матиме формула, після того як вміст комірки B1 буде скопійовано в комірку C2?

варіанти відповідей

=5*$A2

=6*$A2

=5*$B1

=6*$B2

Запитання 3

У комірки С2 введено формулу =$A$1*A2+B2. Який вигляд матиме формула при копіюванні в комірку С3?

варіанти відповідей

$A$2*A3+B3

=$B$2*A3+B4

=$A$1*A3+B3

=$A$1*$A$2+$B$2

Запитання 4

Які типи посилань на комірки використовуються в електронних таблицях?

варіанти відповідей

зовнішні

мішані

абстрактні

абсолютні

логічні

відносні

Запитання 5

Виберіть функції, що належать до категорії статистичних функцій:

варіанти відповідей

МАКС

ABS

СРЗНАЧ

МИН

ЕСЛИ

Запитання 6

Що таке логічні функції?

варіанти відповідей

функція, результат якої дорівнює True або False

функції, які проводять обчислення в таблиці

визначають найбільше та найменше значення

функції, які визначають істинність або хибність логічного виразу

функції, які визначають порядок відображення логічного виразу

функції, які не використовуються при розрахунках в електронних таблицях

Запитання 7

Що буде результатом обчислення даного виразу =IF((A1+B1>50); D1*5;(D1+20)/10)

варіанти відповідей

10

5

100

150

Запитання 8

Які об'єкти є на діаграмі?

варіанти відповідей

легенда

підписи даних

область діаграми

функція та формула

назва діаграми

спеціальні скорочення

Запитання 9

Що таке умовне форматування?

варіанти відповідей

форматування, яке дозволяєдодати діаграму по визначеному діапазону клітинок

зміна зовнішнього вигляду текстових даних

форматування, яке автоматично змінює формат клітинки, якщо виконується задана умова

налаштуання параметрів друку електронної таблиці

Запитання 10

Коли доцільно використовувати проміжні підсумки?

варіанти відповідей

впорядкувати дані за алфавітом

знайти суму або середнє арифметичне

проаналізувати дані, що повторюються

 відобразити рядки за певними умовами

Запитання 11

Що буде результатом застосування до всієї таблиці даного розширеного фільтру?

варіанти відповідей

у таблиці буде відображено монітори з діагоналлю більшою за 21, або монітори, ціна яких менша за 2000 грн

у таблиці буде відображено монітори, ціна яких менша за 2000 грн

у таблиці буде відображено монітори з діагоналлю меншою за 21, або монітори, ціна яких менша за 2000 грн

у таблиці буде відображено монітори з діагоналлю меншою за 21, або монітори, ціна яких більша за 2000 грн

Запитання 12

Сортування даних застосовують для:

варіанти відповідей

встановлення порядку розташування рядків за даними певного стовпця

відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

застосування умовного форматування до вмісту поточної комірки чи стовпця

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест