ТОБВ.Технологія і організація будівельного виробництва.

Додано: 17 січня
Предмет: Технології, 11 клас
37 запитань
Запитання 1

1. Термін "Планування будівельного виробництва" в організації будівництва означає:

варіанти відповідей

систему організаторської та економічної діяльності, пов'язану з процесом завчасного передбачення бажаного майбутнього і ефективних шляхів його досягнення


удосконалення практики організації проектування та організації виробництва будівельно-монтажних і спеціалізованих робіт

концентрація всіх наявних в організації матеріальних, технічних і фінансових ресурсів на обмеженій кількості об'єктів, що споруджуються одночасно

скорочення трудомісткості і тривалості робіт, що виконуються на будівельному майданчику

Запитання 2

Які відмінні риси потокового методу в порівнянні з послідовним і

паралельним методами організації робіт?


варіанти відповідей

кожна наступна робота може починатися до завершення попередньої роботи

кожна наступна робота може починатися лише по закінченні попередньої

роботи

забезпечує планомірний і ритмічний випуск готової будівельної продукції

на основі безперервної і рівномірної роботи бригад (ланок) незмінного складу

кожній наступній роботі призначають однакову тривалість і сполучають

виконання цих робіт у часі, забезпечуючи тим самим послідовне виконання

однотипних робіт і паралельне – різнотипних

Запитання 3

Одним з основних питань які враховуються під час проектування

розміщення вантажопідйомних машин на будівельних майданчиках є:


варіанти відповідей

забезпечення простору, достатнього для огляду машиністом крана робочої

зони й необхідного в процесі монтажу маневрування

збереження заданого темпу виконання робіт

визначення необхідної кількості кранів і місць їх розташування, з позначкою габаритів, шляхів руху, зон роботи, огорожі шляхів

параметри й розміщення на плані будівель конструкцій, які монтуються, їх

масу і габарити

Запитання 4

Авторський нагляд як зовнішній контроль якості будівництва виконує наступні функції:


варіанти відповідей

контролює правильність забудови ділянки і дотримання чинних технічних

правил виконання робіт

виконує технічний нагляд за якістю робіт і перевіряє обсяги виконаних робіт

контролює відповідність виконаних робіт проектним рішенням, а також

якість будівельно-монтажних робіт

контролює виконання правил охорони праці, техніки безпеки і трудового

законодавства

Запитання 5

Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів не

державної власності здійснюється:


варіанти відповідей

Державною приймальною комісією

Державною технічною комісією

органами державного архітектурно-будівельного контролю

районними або міськими виконкомами ради народних депутатів

Запитання 6

6. Який порядок формування робочих комісій?


варіанти відповідей

створюється замовником

створюється генпідрядником

інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю

районним або міським виконкомом ради народних депутатів

Запитання 7

Показник ефективності управління зростає при:


варіанти відповідей

скороченні обсягів реалізованої продукції

зростанні прибутку підприємства

при зростанні фінансових витрат на управління

зростанні собівартості продукції

Запитання 8

Загальне керівництво розробкою та впровадженням комплексної

системи управління якістю здійснює:


варіанти відповідей

керівник будівельної організації

головний інженер будівельної організації

спеціальна служба управління якістю

метрологічна служба будівельної організації

Запитання 9

Назвіть вихідні дані для розробки будгенплану:

 

варіанти відповідей

генеральний план підприємства, яке будується;

типові технологічні карти;

карти трудових процесів

Запитання 10

Що таке норма часу?


варіанти відповідей

величина затрат робочого часу, встановлена для виконання одиниці роботи

(продукції) працівником (групою працівників) відповідної кваліфікації за певних організаційно-технічних умов виробництва

кількість одиниць роботи, яка повинна бути виконана за одиницю часу

(годину, зміну, місяць) одним або групою працівників відповідної кваліфікації

кількість одиниць обслуговування, кількість робочих місць, які повинні

обслуговуватися одним або групою працівників відповідної кваліфікації

Запитання 11

Що таке норма чисельності?


варіанти відповідей

кількість працівників відповідного професійно-кваліфікаційного складу,

яка необхідна для виконання певних видів робіт або обслуговування конкретних об'єктів

кількість одиниць обслуговування, кількість робочих місць, які повинні

обслуговуватися одним або групою працівників відповідної кваліфікації

необхідні витрати часу на виконання одиниці праці одним або групою

працівників на підставі раціональної організації, нормальних умов і необхідного технічного оснащення підприємства

кількість одиниць роботи, яка повинна бути виконана за одиницю часу (годину, зміну, місяць) одним або групою працівників відповідної кваліфікації

Запитання 12

Існують такі схеми подання конструкцій з транспортних засобів

як…


варіанти відповідей

Маятникова, човникова, напівмаятникова, комбінована

Основна, маятникова, човникова, комбінована

Основна, маятникова, човникова, напівкомбінована

Запитання 13

Способи монтажу конструкцій нараховують…


варіанти відповідей

10 способів

3 способи

7 способів

9 способів

Запитання 14

Монтаж – це…


варіанти відповідей

індустріальний механізований метод зведення будівель і споруд з конструктивних елементів монолітного виготовлення

індустріальний механізований метод зведення будівель і споруд з конструктивних елементів заводського виготовлення

промисловий механізований метод зведення будівель і споруд з конструктивних елементів заводського виготовлення

Запитання 15

Монтаж будівельних конструкцій складається із простих процесів:


варіанти відповідей

транспортні, монтажні, вкладальні

транспорно-монтажні, монтажно-вкладальні

транспортні, монтажні, підготовчі

транспортні, підготовчі, монтажно-вкладальні

Запитання 16

Траверси – це…варіанти відповідей

жорстка тросова конструкція у вигляді балок або ферм

гнучка тросова конструкція у вигляді балок або ферм

гнучка тросова конструкція у вигляді колон або ферм

гнучка гідравлічна конструкція у вигляді балок або ферм

Запитання 17

Підвісні канатні дороги відносяться до наступного вигляду транспорту:


варіанти відповідей

автомобільного

залізничного

спеціального

вертикального

Запитання 18

Можливість установки транспорту під завантаження і розвантаження в обмежених умовах з мінімальними витратами часу називається…


варіанти відповідей

продуктивністю

мобільністю

вантажопотоком

маневреністю

Запитання 19

Несучі палі поділяються на…


варіанти відповідей

стоячі і палі-стійки

висячі і палі-стоячі

висячі і палі-стійки

висячі і комбіновані

Запитання 20

Якість будівельної продукції – це…


варіанти відповідей

вимоги щодо експлуатаційних, комбінованих і народногосподарських цілей

вимоги щодо експлуатаційних, технічних і народногосподарських цілей

вимоги щодо експлуатаційних, механічних і народногосподарських цілей

вимоги щодо експлуатаційних, комбінованих і організаційних цілей 

Запитання 21

Що показується на будгенплані?

 

варіанти відповідей

майданчики для спортивних ігор

розташування та прив’язку існуючих будівель (споруд), а також тих, що реконструюються, споруджуються з виділенням в їх складі об’єктів, які мають бути використані в різні періоди для потреб будівництва, зокрема будівель і споруд

майданчики для сушіння білизни

Запитання 22

Від чого залежить розміщення монтажного крана поблизу

траншеї?

 

варіанти відповідей

від глибини котловану або траншеї і характеристики

ґрунтів;

від висоти будівлі, яка зводиться;

від розмірів будівельного майданчику.

Запитання 23

Яка мінімальна довжина підкранового шляху?

 

варіанти відповідей

12,5 м

25 м

32,5 м

Запитання 24

Чим повинні бути обладнані входи в будівлю, яка будується?


варіанти відповідей

суцільним навісом шириною не менше ширини входу з вильотом не менше 2 м від стіни, під кутом 70-75;

трапом і огорожею;

сигнальним освітленням.

Запитання 25

Де на будгенплані вказуються місця складування збірних конструкцій?

 

варіанти відповідей

в зоні роботи крана;

в монтажній зоні;

в небезпечній зоні доріг.

Запитання 26

Яке призначення будівельного генерального плану?


варіанти відповідей

є основним проектним документом, який регламентує організацію  будівельного майданчика і обсяг тимчасового будівництва;

є основним проектним документом, який регламентує об’ємно- конструктивне рішення будівлі;

є основним проектним документом, який регламентує витрати робочого часу на зведення об’єкта.

Запитання 27

Ширина тимчасової дороги при двосторонньому русі повинна бути:

 

варіанти відповідей

не менше 2,5 м

не менше 3,5 м

не менше 6 м

Запитання 28

Хто затверджує завдання на проектування?

 

варіанти відповідей

головний інженер проектної організації;

замовник;

головний інженер генпідрядної організації

Запитання 29

В які грунти заглиблюють висячі палі?


варіанти відповідей

піщані;

пружні;

скельні.

Запитання 30

Назвіть систему перев’язування швів цегляного мурування, де

5 ложкових рядів перекриваються одним тичковим рядом:


варіанти відповідей

багаторядна система перев’язування швів;

однорядна система перев’язування швів,

дворядна система перев’язування швів.

Запитання 31

Монтаж - це:

варіанти відповідей

а) Індустріальний механізований метод зведення будівель і споруд з конструктивних елементів монолітного зведення

б) Індустріальний механізований метод зведення будівель і споруд з конструктивних елементів заводського зведення

в) Промисловий механізований метод зведення будівель і споруд з конструктивних елементів заводського зведення

Запитання 32

Виберіть правильну відповідь:

варіанти відповідей

а) Охорона праці – це система заходів, яка направлена на збереження здоров’я людини 


б) Охорона праці включає в себе пожеж ну безпеку та промислову санітарію

в) Охорона праці – це заходи, які виконуються власником для збереження здоров’я людини


г) Охорона праці – система правових, соціально – економічних, організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних, лікувально – профілактичних засобів і заходів, які спрямовані на збереження здоров’я в процесі праці

Запитання 33

Підприємство – це:


варіанти відповідей

а) Суб’єкт господарської діяльності

б) Самостійний суб’єкт господарювання, створений для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науководослідної, торгової та іншої господарської діяльності

в) Об’єднання трудових, матеріальних та інших видів ресурсів на певній території

г) Сукупність матеріальних та людських ресурсів

Запитання 34

Первинною ланкою процесу виробництва є:


варіанти відповідей

а) Цех

б) Робоче місце

в) Технологічний підрозділ

г) Автоматична лінія

Запитання 35

Виробниче завдання на виконання робіт, яке повинно видаватися окремому робочому, ланці або бригаді робочих, яке повинно видаватися до початку робот називається:

варіанти відповідей

План-завдання

Наряд

Технологічна карта

Запитання 36

Постійна діяльність робочих, яка визначається видом та характером виконуємих робіт називається:

варіанти відповідей

Спеціальність

Професія

Кваліфікація

Запитання 37

Взаємозалежний комплекс будівельних (будівельно-монтажних робіт) і процесів, результатом яких є готові до експлуатації будівлі й споруди називають:

варіанти відповідей

Організація будівництва

Будівництво

Будівельне виробництво

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест