Тема: Конкуренція

Додано: 12 листопада 2020
Предмет: Економіка, 10 клас
Тест виконано: 1844 рази
12 запитань
Запитання 1

Слово "конкуренція" походить від латинського "зіткнення"

варіанти відповідей

Так

Можливо

Ні

Мабуть

Запитання 2

Виберіть, що означає поняття "конкуренція"

варіанти відповідей

суперництво між товаровиробниками за більш вигідні умови діяльності

об'єднання багатьох виробників у спілку

домовленість між виробниками про умови діяльності

Запитання 3

Синонім суперництва учасників ринкових відносин за найкращу реалізацію своїх інтересів

варіанти відповідей

конкуренція;

економічна свобода; 

суперечність;

ризик

Запитання 4

Вкажіть, що з наведеного є ознаками чистої конкуренції

варіанти відповідей

дуже велика кількість незалежних виробників і покупців

відсутній контроль над цінами, ціни визначає ринок

панує одна фірма

відсутні товари - замінники основного продукту

Запитання 5

Боротьба підприємців однієї галузі за вигідніші умови виробництва і реалізації товарів з метою одержання надприбутку

варіанти відповідей

міжгалузева конкуренція

досконала конкуренція

внутрішньогалузева конкуренція

чиста конкуренція

Запитання 6

Досконала конкуренція - це:

варіанти відповідей

конкуренція, за якої відсутні зовнішні і внутрішні втручання у відносини контрагентів ринку;

конкуренція між багатьма продавцями-покупцями з приводу купівлі-продажу однорідних товарів;

боротьба підприємців однієї галузі за вигідніші умови виробництва і реалізації товарів з метою одержання надприбутку.

Запитання 7

За ступенем інтенсивності конкуренція може бути: 

варіанти відповідей

помірною; 

запеклою;  

привабливою;

жодна з відповіді не є вірною.

Запитання 8

Конкуренція серед продавців ведеться...

варіанти відповідей

за найбільші обсяги продаж, максималізацію прибутку

за найбільш вигідні умови придбання товарів чи послуг

Обидва твердження правильні

Запитання 9

Конкуренція серед покупців ведеться...

варіанти відповідей

за найбільші обсяги продаж, максималізацію прибутку 

за найбільш вигідні умови придбання товарів чи послуг

Жодна з відповідей не є правильною

Запитання 10

Вкажіть основні функції конкуренції:

варіанти відповідей

формування рушійних сил підприємництва

удосконалення виробництва й оновлення товарів та послуг 

саморегуляція ринкової системи

знаходження нових форм задоволення потреб споживачів 

 монополізація ринкової системи

Запитання 11

... охоплює суперництво за сфери більш вигідного застосування капіталу. Внаслідок постійних переливів капіталу зі сфер менш прибуткових до сфер більш прибуткових, формуються ціни виробництва, які відбивають ці умови. 

варіанти відповідей

Внутрігалузева конкуренція 

Міжгалузева конкуренція

Міжнародна конкуренція

Запитання 12

Вкажіть види конкуренцій у класифікації за методами конкурентної боротьби: 

варіанти відповідей

внутрігалузева конкуренція 

міжгалузева конкуренція 

цінова конкуренція

досконала конкуренція 

недосконала конкуренція 

нецінова конкуренція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест