14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Тематична контрольна робота за темою «Відокремлені члени речення».

Додано: 21 квітня
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 564 рази
12 запитань
Запитання 1

1. Укажіть правильне твердження.

Відокремленими називаються члени речення, які:

варіанти відповідей

А виділяються за змістом та інтонаційно;

Б указують на того, до кого звернено мовлення;

В передають ставлення мовця до висловленого;

Г належать до одного й того самого слова в реченні й відповідають на одне й те саме питання.

Запитання 2

2. Укажіть правильне твердження.

На письмі відокремлені члени речення виділяють:


варіанти відповідей

А комами;

Б комами і тире;

В тире;

Г дужками.

Запитання 3

3. Укажіть, яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова.

І сон мене так ніжно обійма, що, окрім, сну, не хочеться нічого.
варіанти відповідей

А Відокремлена прикладка;

Б відокремлене означення;

В відокремлена обставина;

Г відокремлений уточнюючий додаток.


Запитання 4

4. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена дієприслівниковим зворотом.


варіанти відповідей

А А пісня, наростаючи, пливла над берегом.

Б Жінка йде поволі й трохи зігнувшись.

В І я зими крутий долаю норов, обличчя підставляючи вітрам.

Г Дівчата зачіпали Миколу, жартуючи, а він усе стояв похнюпившись.

Запитання 5

5. Укажіть речення з відокремленою прикладкою.


варіанти відповідей

А І Оксану, мою зорю, мою добру долю, що день божий умивали.

Б Над берегом послався невеликий, густо засвічений білою ромашкою луг.

В Виснажені атаками й великими втратами, німці не витримали грізного натиску полку.

Г Голубу сорочку в перехваті підперезано матер’яним поясом з китицями.

Запитання 6

6. Укажіть речення, у якому поширене означення не виділяється комами (розділові знаки пропущено).


варіанти відповідей

А Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ.

Б Стоять налиті сонцем дні.

В В небі чистім і прозорім сонце сяє.

Г А сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі.

Запитання 7

1. Укажіть правильне твердження.

Уточнюючими називають члени речення, які:


варіанти відповідей

А розширюють зміст речення;

Б звужують зміст речення;

В уточнюють або пояснюють зміст головного чи другорядного члена речення;

Г ускладнюють зміст сказаного.

Запитання 8

2. Виділена в реченні конструкція На березі хвилястої Десни стояло місто, оновите в сни — це


варіанти відповідей

А дієприслівниковий зворот;

Б дієприкметниковий зворот;

В прикметник із залежними словами;

Г дієприслівник.

Запитання 9

3. Укажіть, яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова.

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.

варіанти відповідей

А Відокремлене означення;

Б відокремлена уточнююча обставина;

В відокремлений додаток;


Г відокремлена прикладка.

Запитання 10

4. Укажіть речення, у якому відокремлений другорядний член — це означення, виражене дієприкметниковим зворотом.

варіанти відповідей

А Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки.

Б Мокрий, обношений, він занепокоєно пішов до верби...

В В імлистій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці.

Г А он старе Монастирище, колись козацькеє село.


Запитання 11

5. Укажіть речення з відокремленим додатком.

варіанти відповідей

А Нікого тут нема, крім мене й господині.

Б Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні.

В Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.

Г І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої.


Запитання 12

6. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена іменником з прийменником.

варіанти відповідей

А Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки відставника...

Б Незважаючи на вітрець, робилося душно.

В Звучав потемнілий дзвін, пудів на тридцять.

Г У лісі, опріч мене, є ще хтось.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест