24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

Додано: 2 листопада 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 6 разів
16 запитань
Запитання 1

У результаті якої війни до Росії відійшли українські землі Бессарабії, частина Північної Буковини, фортеці Ізмаїл, Кілія,Аккерма

варіанти відповідей

російсько - французької 1812 р.

російсько - польської 1830-1831р.

російсько - турецької 1806-1812 р.

Запитання 2

В якому році було опубліковано "Енеїду" І. Котляревського?

варіанти відповідей

1798 р.

 1832 р.


1876 р

Запитання 3

В якому році відбулося повстання декабристів?

варіанти відповідей

1825 р

 1798 р.

1834 р.

Запитання 4

Позначте період початку промислового перевороту в Україні:

варіанти відповідей

90-ті рр. XVIII ст.;

60-ті рр. ХІХ ст.;

30-ті рр. ХІХ ст.;

Запитання 5

Програмним документом якої організації була «Руська правда» П. Пестеля?

варіанти відповідей

Руської трійці;

Товариства об'єднаних слов'ян;

Південного товариства декабристів.

Запитання 6

Хто був головним виробником сільськогосподарської продукції у першій половині ХІХ ст. на території Наддніпрянищини?

варіанти відповідей

селяни

буржуазія

міщани

Запитання 7

Що було характерним для економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

початок промислового перевороту

масова трудова еміграція

зародження кооперативного руху

Запитання 8

Найбільший порт Російської імперії знаходився в місті:

варіанти відповідей

Новоросійськ

Одеса

Катеринослав

Запитання 9

Яке місто в 1817 р. отримало статус відкритого вільного порту (порто-франко)?

варіанти відповідей

Херсон; 

Одеса.

Маріуполь;

Запитання 10

У першій половині XIX ст. українські землі входили до складу...варіанти відповідей

Російської імперії, Австрійської імперії

Королівства Польського, Російської імперії

Австрійської імперії, Королівства Польського

Запитання 11

Найчисленнішою верствою українського населення Російської імперії було:

варіанти відповідей

ремісники

селянство


міщанство

Запитання 12

Промисел, що зародився із метою постачання солі з Північного Криму до України

варіанти відповідей

бортництво

гутництво


чумацтво

Запитання 13

 На які роки припадає діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?

варіанти відповідей

1806–1812 рр.; 

1825–1826 рр.; 

 1846–1847 рр.

Запитання 14

Про кого йдеться в уривку з джерела?

 «У 1847 p., у зв’язку з відомою всім історією, він був засланий рядовим в Оренбурзький корпус із забороною писати й малювати... Батальйонний командир не любив його за незламний характер, за те, що він не вмів і не хотів нікому вклонятися, і водив його кожний день разом з іншими на навчання, де він 

вчився маршировки і рушничних прийомів...»

варіанти відповідей

П. Пестель;

Т. Шевченко; 

В. Капніст. 


Запитання 15

Що було характерним для першого етапу українського 

національного відродження? 

варіанти відповідей

збирання та публікація українських народних пісень, легенд

створення перших політичних партій;

формування й поширення серед загалу вимоги суверенітету нації у межах незалежної держави.

Запитання 16

Вихід якої книжки засвідчив початок національного 

відродження в українських землях у складі Російської імперії?

варіанти відповідей

«Енеїда» Івана Котляревського; 

«Малоросійські пісні» Михайла Максимовича;

«Історія Малої Росії» Дмитра БантишаКаменського;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест