18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тематичне оцінювання за розділом ІV «Демократичне суспільство та його цінності»

Додано: 25 лютого
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 50 разів
20 запитань
Запитання 1

Що таке "демократія"?

варіанти відповідей

Політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визначається її народ

Політичний режим, у якому влада належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі осіб

 Політичний режим, де вища державна влада належить одному суб'єктові

Політичний режим, що характеризується диктатурою і повним контролем держави над усіма сферами життя суспільства й особи

Запитання 2

До принципів демократії відносяться:

варіанти відповідей

Принцип поділу влади

Принцип виборності основних органів державної влади

Принцип плюралізму

Принцип гласності

Принцип рівності

Принцип більшості

Принцип незалежного контролю

Запитання 3

Демократичні цінності -

варіанти відповідей

бажання і змога відверто й відкрито обговорювати та вирішувати спільні проблеми, об'єднуватися

ідеї, за реалізації яких опредметнюється значущість демократії, її привабливість

це спрощені, схематизовані уявлення про якісь соціальні об'єкти

Запитання 4

З якого віку в Україні можна стати членом політичної партії?

варіанти відповідей

21

18

35

16

Запитання 5

Сукупність громадян України, які спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси і визначений законом правовий статус?

варіанти відповідей

Державна громада

Територіальна громада

Запитання 6

За рівнем стабільності громадянські обєднання є:

варіанти відповідей

професійні або демографічні

постійні або тимчасові

Запитання 7

Хто був родоначальником поняття "демократія"?

варіанти відповідей

Платон

Геродот

Сократ

Демокрит

Запитання 8

Молодіжні громадські організації в Україні - об'єднання громадян віком:

варіанти відповідей

від 14 до 35

від 18 до 35

від 16 до 35

від 20 до 40

Запитання 9

Лідерство - це здатність впливати як на окрему особистість, так і на групу, спрямовуючи зусилля на досягнення цілей організації.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 10

Декларація прав дитини була прийнята:

варіанти відповідей

1945 р.

1969 р.

1959 р.

1989 р.

Запитання 11

Що означає термін плюралізм?

варіанти відповідей

існування різних позицій, поглядів, переконань, партій, що відображають різноманітність інтересів у суспільстві

політика максимальної відвертості (відкритості) у діяльності державних установ і свободи інформації

Запитання 12

За якою виборчою системою відбуваються вибори Президента України?

варіанти відповідей

 пропорційною

 двоступеневою

 мажоритарною

 змішаною

Запитання 13

Що таке "громада"?

варіанти відповідей

Сукупність людей, які проживають в одному місті

Добровольне об'єднання громадян, які є прихільниками певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку і яке бере участь у виборах та інших політичних заходах

 Сукупність людей, які проживають у певній країні

 

 Об'єднання людей, які проживають в одній географічній місцевості, мають спільні інтереси та завдання

Запитання 14

Людина, яка бере участь у суспільних справах за власним бажанням та на безоплатній основі - це ...

варіанти відповідей

 Волонтер

Опозиціонер

 Дисидент

 Підприємець

Запитання 15

 Який нормативно-правовий акт має вищу юридичну силу?

варіанти відповідей

Указ Президента України

Конституція України

Постанова Верховної Ради України

 Закон України

Запитання 16

Визначте виборчу систему держави: "Склад Національних зборів - 540 депутатів. З них 270 обирається в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 270 - за списками кандидатів у депутати від політичних партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі"

варіанти відповідей

 солідарна

пропорційна

 змішана

мажоритарна

Запитання 17

Існування правової держави можливе за умови ...

варіанти відповідей

 громадянського суспільства;

 суспільства в якому існує порядок;

демократичного суспільства;

тоталітарної держави.

Запитання 18

Який стиль керівництва школою xарактеризується суворим контролем керівника за виконанням завдань, обмеженням творчоі діяльності учасників навчального процесу, наданням переваги репресивним методам впливу?

варіанти відповідей

демократичний

авторитарний

ліберальний

консервативний

Запитання 19

Який з прикладів функцій учнівського самоврядування є зайвим?

варіанти відповідей

забезпечення порядку, організація чергування в школі, у класі;

проведення соціологічних досліджень із проблем життєдіяльності учнівських колективів

 участь у проведенні педагогічних нарад, на яких розглядають питання життєдіяльності уч­нівських колективів;

 участь у складанні навчального та виховного плану роботи школи на новий навчальний рік;

Запитання 20

Принцип "самі придумали-самі зробили-самі оцінили" вважається основним для -

варіанти відповідей

учнівського самоврядування

шкільного самоврядування

місцевого самоврядування

громадського самоврядування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест