Теореми косинусів та синусів (11.05.2021)

Додано: 10 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 205 разів
16 запитань
Запитання 1

У трикутнику АВС відомі сторони АC=6см, ВС=12см та ∠C=520. Як за допомогою теореми косинусів можна обчислити сторону АB цього трикутника? Оберіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

АB2=62+122+2⋅6⋅12cos520

АB2=63+122-2⋅6⋅12cos520

АB2=62+122-2⋅6⋅12cos520

АB2=62+122-6⋅12cos520

Запитання 2

У трикутнику PSQ відомі сторони PS=3см, SQ=2см та ∠Q=600. Знайдіть sin∠P

варіанти відповідей

1/2

√3/2

√2/2

√3/3

Запитання 3

Радіус кола описаного навколо трикутника, дорівнює 4 см. Знайдіть кут трикутника, що лежить навпроти сторони 4 см.

варіанти відповідей

450

600

300

1200

Запитання 4

Якщо відомо три сторони трикутника, то за теоремою косинусів можна знайти...

варіанти відповідей

тільки один з кутів трикутника

всі три кути трикутника

радіус описаного кола навколо трикутника

радіус вписаного кола в трикутник

Запитання 5

Два кути трикутника дорівнюють 30⁰ і 45⁰. Знайдіть сторону протилежну до кута 30⁰, якщо сторона, протилежна куту 45⁰, дорівнює 3√2 см

варіанти відповідей

6 см

5 см

4 см

3 см

Запитання 6

Визначити вид трикутника, якщо його сторони 5см, 8см, 10см

варіанти відповідей

тупокутний

прямокутний

гострокутний

визначити неможливо

Запитання 7

Оберіть правильний варіант формули.

варіанти відповідей
Запитання 8

В трикутника проти сторони a лежить кут 60°, а проти сторони b – 30°. Яка рівність правильна?

варіанти відповідей
Запитання 9

Використовуючи рисунок знайдіть сторону ВС

варіанти відповідей

20√2 см

15 см

20 см

15√3 см

Запитання 10

Використовуючи рисунок та теорему косинусів, укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

 ВС2 = 52 + 42 - 2⋅4⋅5⋅соs1100

BC2 = 52 + 42 +2⋅4⋅5⋅cos1100

BC2 = 52 + 42 + 2⋅4⋅5⋅cos300

BC2 = 52 + 42 - 2⋅4⋅5⋅cos300

Запитання 11

Яка з рівностей відповідає теоремі синусів?

варіанти відповідей
Запитання 12

Теорема косинусів справджується ...

варіанти відповідей

тільки для прямокутного трикутника

для будь-якого трикутника

тільки для гострокутного трикутника

тільки для правильного трикутника

Запитання 13

Сторони трикутника МКР дорівнюють а,в,с. Визначте вид кута, протилежного стороні а, якщо а2< в22

варіанти відповідей

 гострий

  

тупий


  прямий

 

 неможливо визначити

Запитання 14

У трикутнику проти більшої сторони лежить...

варіанти відповідей

менший кут

 більша сторона

більший кут

 менша сторона

Запитання 15

Визначте вид трикутника зі сторонами 3 см, 5 см, 7 см.

варіанти відповідей

гострокутний

прямокутний

 

тупокутний

визначити неможна

Запитання 16

Якщо відомо три сторони трикутника, то за теоремою косинусів можна знайти...

варіанти відповідей

тільки один з кутів трикутника

всі три кути трикутника

радіус описаного кола навколо трикутника

радіус вписаного кола в трикутник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест