Теоретико – методичні основи використання засобів навчання на уроках «Я досліджую світ» при формуванні компетентностей з освітньої галузі «Громадянська та історична»

Додано: 3 листопада 2020
Предмет: Я досліджую світ, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Засоби навчання

    

варіанти відповідей

показ конкретних об'єктів, явищ, процесів у їх натуральному вигляді

матеріали і знаряддя навчального процесу   

методи, при яких джерелами знань стають предмети та явища навколишнього життя


Запитання 2

Інформаційна, контрольна, організаційна – це

варіанти відповідей

особливості засобів навчання

умови вибору засобів навчання

функції засобів навчання

Запитання 3

Види засобів навчання


варіанти відповідей

словесні

наочні

практичні

технічні

Запитання 4

Відповідно до Наказу МОН № 143 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи» для освітньої галузі «Громадянська та історична» необхідно забезпечити:


варіанти відповідей

зображення символів держави

гербарії

портрети історичних осіб

ілюстрації предметів народно-ужиткового побуту

глобус

мікроскоп 

Запитання 5

Умови вибору засобів навчання


варіанти відповідей

дидактична мета

місце уроку в розкладі

методи навчання

майстерність вчителя

бажання учнів 

Запитання 6

Словесні засоби навчання

варіанти відповідей

таблиці

слово вчителя

зошит з друкованою основою

демонстраційний словник

підручник

ілюстрації 


Запитання 7

Завдання демонстраційних словників


варіанти відповідей

формування понять та визначень

повторення пройденого матеріалу

керує безпосереднім сприйманням навчального матеріалу

відновлення у пам'яті вивченого матеріалу

Запитання 8

Не є надто важливою вимогою до слова вчителя як засобу навчання

варіанти відповідей

виразність

лаконічність

тембр голосу

гучність

правильна дикція

логічні наголоси

грамотність 


Запитання 9

Фази сприймання наочності


варіанти відповідей

об'єкти, зображені на наочності, сприймаються "розмито"

сприймання довільне

концентрується увага учнів на об'єкті

сприймання чіткіше, але ще загальне

Запитання 10

Натуральна наочність

варіанти відповідей

предмети навколишньої дійсності

атрибути свят

ляльки

люди та пов’язані з ними явища поведінки

іграшки

національний одяг


Запитання 11

Образна наочність

варіанти відповідей

вироби майстрів народних ремесел

предметні малюнки

картини та репродукції картин

старовинні речі

портрети історичних діячів

фотографії культурно - історичних памяток


Запитання 12

Символічна наочність


варіанти відповідей

прапори

карти

поведінка людей у суспільстві

сюжетні малюнки

таблиці

моделі

пізнавальні схеми

Запитання 13

Основні дидактичні вимоги до ілюстративного матеріалу

варіанти відповідей

реалістичність

чіткість зображення

правильне сполучення різних методів

привабливість

правильний вибір об'єктів


Запитання 14

Рекомендації щодо побудови логічних схем


варіанти відповідей

застосовувати не більше трьох видів секторів, шрифтових виділень тексту

формувати зображення на основі конкретних образних уявлень

позначення даних великим шрифтом

зображення логічної схеми повинно бути чітким і виразним

аналізувати не більше 4-5 змістовних одиниць проблеми

застосування єдиної системи величин скорочень

Запитання 15

Функції наочності

варіанти відповідей

сприяє розумовому розвитку учнів

корегуюча

сприяє розвитку мотиваційної сфери учнів

адаптаційна

допомагає сприймати об'єкт у розмаїтті його сторін і зв'язків

полегшує процес засвоєння знань

Запитання 16

Вимоги до використання наочності

варіанти відповідей

наявність конкретної мети 

використовують у той час, коли про неї йде мова

самостійне вивчення об’єкта

має врахувати вікові особливості  дітей

має бути змістовною, естетично оформленою

робити узагальнюючі висновки

Запитання 17

Види технічних засобів навчання


варіанти відповідей

електронні книжки

мультимедійні дошка

вимірювальні прилади

комп'ютери

дорожні знаки

аудіовізуальні засоби

Запитання 18

Об’єкти для відеопоказу при формуванні компетентностей з освітньої галузі «Громадянська та історична» 


варіанти відповідей

поведінка людей в громадських місцях

зміна висоти сонця над горизонтом

сезонні зміни в житті тварин

реалізація прав і обов’язків, передбачених Конституцією

правила дорожнього руху

праця людей на промисловості


Запитання 19

Недопустимі дії учня під час спостереження у довкіллі


варіанти відповідей

фіксує зміни, які здійснюються у процесі спостереження

втручається в ті явища, які він сприймає

розкриває сутності явищ

цілеспрямовано сприймає об’єкти чи явищ у природних умовах

Запитання 20

Графічні вправи як засіб навчання

варіанти відповідей

складання схем

складання таблиць

виготовлення годівнички

виготовлення альбомів, плакатів

виготовлення моделей  дорожніх знаків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест