5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Теорія будови органічних сполук

Додано: 27 вересня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 7 разів
10 запитань
Запитання 1

Термін "органічна хімія" запропонував

варіанти відповідей

Ф.А.Кекуле

Й.Я.Берцеліус

А.Кольбе

А.Купер

Запитання 2

Автором теорії будови органічних сполук вважають

варіанти відповідей

Й.Я.Берцеліуса

Ю.Лібіха

Ф.А.Кекуле

О.М.Бутлерова

Запитання 3

Явище ізомерії у 1823 р. відкрив

варіанти відповідей

О.М.Бутлеров

Й.Я.Берцеліус

Ю.Лібіх

Ф.А.Кекуле

Запитання 4

Органічна хімія - це хімія сполук

варіанти відповідей

Оксигену

Карбону

Гідрогену

Нітрогену

Запитання 5

Явище ізомерії - це явище існування ...

варіанти відповідей

речовин з однаковим складом, але різною будовою.

речовин з однаковою будовою, але різним складом.

речовин з різною будовою і різним складом.

речовин з однаковим складом та однаковою будовою.

Запитання 6

Закінчить правильно речення, добравши декілька словосполучень: "Для того щоб описати будову молекули органічної речовини, потрібно знати ...

варіанти відповідей

склад молекули;

послідовність сполучення атомів у молекулі;

розміщення атомів у просторі;

хімічні властивості речовини.

Запитання 7

Серед запропонованих формул органічних речовин виберіть пари ізомерів

варіанти відповідей

C2H5OH і C2H6O;

C2H6 і C2H4;

CH3СОOH і C2H4O2;

CH3OСH3 і C2H6O;

Запитання 8

Гомологічна різниця - це група

варіанти відповідей

-NH2

-CO2

-CH2

-CH3

Запитання 9

Серед запропонованих формул органічних речовин виберіть пари гомологів

варіанти відповідей

C3H8 та C3H6;

C5H10 та C6H12;

C3H8 та C4H10;

C2H4 та C3H6;

Запитання 10

Виведіть формулу органічної речовини, якщо масові частки елементів Карбону, Гідрогену та Оксигену дорівнюють відповідно 37,5%, 12,5% та 50%. Відносна густина парів невідомої речовини за киснем дорівнює 1.

варіанти відповідей

C2H6О;

CH4О;

C3H7ОН;

C2H5ОН;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест