Теорія корисності

Додано: 21 квітня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 39 разів
9 запитань
Запитання 1

Перший закон Госсена стверджує, що:


варіанти відповідей

кожна наступна одиниця блага приносить споживачу менше задоволення, ніж попередня

кут нахилу кривої сукупної корисності показує величину граничної корисності

зміна ціни одного з товарів змінює кут нахилу бюджетної лінії

зміна доходу споживача зміщує бюджетну лінію паралельно вгору або вниз

Запитання 2

Карта кривих байдужості - це:

варіанти відповідей

сукупність кривих сукупної та граничної корисності

сукупність кривих, кожна з яких представляє різний рівень доходу споживача

сукупність кривих однакового рівня доходу споживача, кожна з яких представляє деякий інший рівень доходу

сукупність кривих однакового рівня корисності, кожна з яких представляє деякий інший рівень

Запитання 3

Набори благ, що мають однакову корисність:

варіанти відповідей

належать одній кривій байдужності

лежать на одній і тій же кривій попиту

повинні знаходитися на лінії бюджетного обмеження

лежать на різних кривих байдужності

Запитання 4

Який із наведених переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?


варіанти відповідей

200, 150, 100, 50

200, 300, 400, 500

200, 300, 200, 150

200, 250, 270, 280

Запитання 5

Корисність – це:


варіанти відповідей

властивість блага приносити користь споживачеві

суб'єктивна цінність, приписувана благам людьми

наявніть у блага корисних елементів для здоров'я

об'єктивна властивість товарів, що є причиною їхнього виробництва й споживання

Запитання 6

Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач намагається максимізувати:


варіанти відповідей

різницю між загальною та граничною корисністю

загальну корисність

граничну корисність

кожну з перерахованих величин

Запитання 7

Гранична корисність – це:

варіанти відповідей

зміна загальної корисності для споживача при зміні ціни товару

зміна загальної корисності для споживача при збільшенні його доходу

зміна загальної корисності для споживача при збільшенні споживання одиниці товару

зміна кількості товару при збільшенні споживання одиниці товару

Запитання 8

Принцип раціональності поведінки означає, що:

варіанти відповідей

кожний економічний суб'єкт ощадливо витрачає гроші

кожна людина робить вибір, максимізуючи власну вигоду

кожний суб'єкт повинен діяти згідно існуючих правил, які відобража­ють оптимальний варіант вибору

всі люди діють однаково, опинившись в однакових умовах

Запитання 9

Крива байдужості – це:

варіанти відповідей

лінія рівної граничної корисності, всі точки якої показують множину наборів комбінацій двох благ

лінія рівної корисності, всі точки якої показують множину наборів комбінацій двох благ, що забезпечують один і той самий рівень корисності

лінія рівних витрат, всі точки якої характеризують наявний бюджет споживача для купівлі наборів двох благ

крива однакової кількості двох благ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест