Теорія відносності

Додано: 18 січня
Предмет: Фізика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Перший постулат спеціальної теорії відносності:

варіанти відповідей

В усіх системах відліку всі закони природи однакові.

В інерціальних системах відліку всі закони природи однакові.

В усіх системах відліку всі закони механіки однакові.

В інерціальних системах відліку всі закони механіки однакові.

Запитання 2

Другий постулат спеціальної теорії відносності:

варіанти відповідей

Швидкість поширення світла у вакуумі різна в усіх інерціальних системах відліку.

Швидкість поширення світла у вакуумі різна в усіх неінерціальних системах відліку.

Швидкість поширення світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку.


Швидкість поширення світла у вакуумі однакова в усіх неінерціальних системах відліку.

Запитання 3

Релятивістський закон додавання швидкостей має вигляд:

варіанти відповідей

v=v1+v2

v= ½(v1+v2)

інша відповідь

v=v1+v2+v3

Запитання 4

Наслідками постулатів СТВ є....Зазначте усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Ефект скорочення довжини.

Ефект збільшення довжини.

Ефект прискорення часу.

Ефект уповільнення часу.

Запитання 5

У ракеті, що рухається відносно Землі зі швидкістю 0,8с, минув 1 рік. Скільки часу пройшло за обчисленням спостерігача на Землі?

варіанти відповідей

1 рік

0,6 року

1,67 року

0,9 року

Запитання 6

У ракеті, що рухається відносно Землі зі швидкістю 0,8с, знаходиться стрижень довжиною 1м. Якою буде ця довжина для спостерігача на Землі?

варіанти відповідей

1 м

0,6 м

1,67 м

1,2 м

Запитання 7

Енергія спокою тіла дорівнює...

варіанти відповідей

E=mc2+mv2

E=mc2+½mv2

E=mc2

E=mv2

Запитання 8

Закони класичної механіки справедливі у тих інерціальних системах відліку, відносно яких тіло рухається зі швидкістю...

варіанти відповідей

v=c

v>c

v<c

v<<c

Запитання 9

Під час обертання Сонце навколо світлової осі один його край завжди рухається до Землі, а інший – від Землі. Чи з однаковою швидкістю проходить до Землі світло від обох країв Сонця?

варіанти відповідей

Ні

Так

Можливо

Інша відповідь

Запитання 10

Автомобіль віддаляється від нерухомого спостерігача зі швидкістю 120 км/год. Спостерігач пускає світловий промінь у напрямку автомобіля. Яку швидкість має світловий промінь відносно автомобіля?

варіанти відповідей

2c

c

120 км/год

c+120 км/год

Запитання 11

Довжина стрижня, який перебуває в космічному кораблі, що рухається зі швидкістю 0,8с відносно Землі, дорівнює 4 м. Якою є довжина цього стрижня в системі відліку, пов’язаній із Землею?

варіанти відповідей

2,1 м

2,2 м

2,3 м

2,4 м

Запитання 12

 Яку масу має тіло, енергія спокою якого становить 40,5·1016Дж?

варіанти відповідей

4,5 кг

45 кг

5кг

4кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест