Теплові двигуни

Додано: 15 березня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Копія з тесту: Теплові двигуни
Тест виконано: 158 разів
16 запитань
Запитання 1

Принципова схема теплової машини складається з


 

варіанти відповідей

 свічка

 циліндр

 охолоджувача

 сопла

 робочого тіла

нагрівника

Запитання 2

Двигун отримав від згоряння пального 1000 МДж теплоти і віддав у довкілля 200 МДж енергії. Який ККД двигуна?

варіанти відповідей

 40%

 20%

 30 %

 25 %

Запитання 3

Тепловий двигун це - 


 

варіанти відповідей

 пристрій для перетворення електричної енергії на механічну та приведення до руху машин і механізмів

 пристрій для перетворення внутрішньої енергії палива в механічну роботу.

пристрій для перетворення кінетичної енергії тіла в механічну.

Запитання 4

ККД теплового двигуна завжди:

варіанти відповідей

рівний 100%

менший 100%

більший 100%

рівний 0%

Запитання 5

Фізична величина, що дорівнює енергії, яку одержує або віддає тіло в ході теплопередачі

варіанти відповідей

маса

температура

кількість теплоти

питома теплоємність

Запитання 6

Частина теплового двигуна, яка виконує роботу, називається:

варіанти відповідей

Паливо

Нагрівник

Холодильник

Робоче тіло

Запитання 7

Пристрій, у якому теплова енергія згоряння палива перетворюється в механічну роботу, називається:

варіанти відповідей

Електричний двигун

Тепловий двигун

Реактивний двигун

Холодильна машина

Запитання 8

Фізична величина, яка є характеристикою економічності теплового двигуна:

варіанти відповідей

Корисна робота

Кількість теплоти, що виділяється при згорянні палива

ККД

Питима теплота згоряння палива

Запитання 9

75% кількості теплоти, яка виділилась при згорянні палива, пішло на нагрівання деталей двигуна. Це означає, що:

варіанти відповідей

ККД двигуна дорівнює 25%

ККД двигуна дорівнює 75%

На корисну роботу пішло 75% теплоти

Холодильник отримав 25% теплоти

Запитання 10

Частина будь-якого теплового двигуна, яка розсіює певну кількість теплоти в навколишнє середовище, називається:

варіанти відповідей

Нагрівник

Холодильник

Робоче тіло

Циліндр

Запитання 11

Робочим тілом в ДВЗ є:

варіанти відповідей

Розжарений газ, що виділяється при згорянні палива

Поршень

Циліндр

Пальна суміш

Запитання 12

Які процеси відбуваються в чотиритактному двигуні внутрішнього згоряння?

варіанти відповідей

стиск, робочий хід, випуск, продувка

впуск, випуск, запалення, холостий хід

впуск, стиск, робочий хід, випуск

впуск, стиск, робочий хід, холостий хід

Запитання 13

ККД теплових двигунів визначають за формулою

варіанти відповідей

p V = const

Q = r m

Q = A + ∆U

Запитання 14

Теплова машина за один цикл отримає від нагрівника кількість теплоти 100 Дж і віддає холодильнику 60 Дж. Визначте ККД машини ( у % )

варіанти відповідей

60 %

40%

25 %

80 %

Запитання 15

Двигун внутрішнього згоряння виконав корисну роботу 23 000 кДж і використав при цьому 2 кг бензину. Яким є його ККД?

варіанти відповідей

50%

25%

20%

100%

Запитання 16

Як змінюється внутрішня енергія речовини під час плавлення?

варіанти відповідей

Зменшується

Збільшується

Спочатку збільшується, потім зменшується

Не змінюється

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест