Теплові двигуни Деякі види теплових двигунів.Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

24 запитання
Запитання 1

Тепловими двигунами називають машини, в яких...

варіанти відповідей

внутрішня енергія палива перетворюється в теплову енергію середовища

механічна енергія перетворюється в енергію палива

тепло навколишнього середовища перетворюється в механічну енергію

 внутрішня енергія палива перетворюється в механічну енергію

Запитання 2

До теплових двигунів відноситься


варіанти відповідей

 двигун внутрішнього згоряння


 парова турбіна


 реактивний двигун


 ядерний прискорювач

газова турбіна

Запитання 3

Цикл двигуна внутрішнього згоряння складається з ...

варіанти відповідей

впуску, випуску, робочого ходу

 

нагрівання,запалення, робочого ходу, охолодженя


 впуску, стиснення, робочого ходу, випуску


впуску, нагрівання, робочого ходу,випуску

Запитання 4

ККД теплового двигуна можна розрахувати за формулою...

варіанти відповідей

η=Qкор ∕ A пов

η=Qпов ∕ A кор

η=Aпов ∕ Q кор

η= Aкор ∕ Qпов

Запитання 5

Вкажіть основні частини, які входять до складу будь-якої парової машини:

варіанти відповідей

Холодильник

Циліндр

Нагрівник

Робоче тіло

Поршень

Запитання 6

Газ, який виконує роботу під час свого розширення називають...

варіанти відповідей

Нагрівник

Робоче тіло

Пальна суміш

Холодильник

Запитання 7

Пристрій, від якого робоче тіло отримує певну кількість теплоти, називають...

варіанти відповідей

Холодильник

Нагрівник

Кип'ятильник

Циліндр

Запитання 8

Пристрій, якому робоче тіло віддає певну кількість теплоти, називають...

варіанти відповідей

Нагрівник

Морозильник

Холодильник

Охолоджувач

Запитання 9

Якими бувають двигуни внутрішнього згоряння за кількістю тактів?

варіанти відповідей

Однотактні

Двотактні

Тритактні

Чотиритактні

П'ятитактні

Запитання 10

Що таке ККД нагрівника?

варіанти відповідей

 Відношення корисної роботи до повної

Відношення спожитої кількості теплоти до повної, яка виділилась при згорянні палива

Відношення повної кількості теплоти, яка виділилась при згорянні палива, до спожитої кількості теплоти


Відношення повної роботи до корисної

Запитання 11

За якою формулою обчислюють ККД нагрівника?

варіанти відповідей

η=Aкор/Аповна

η=Aповна/Акор

η=Акор/Qповна

 η=Qповна/Qкор

Запитання 12

ККД теплового двигуна завжди:

варіанти відповідей


Більший за 100%

Менший за 100%

Менший 0%

Рівний 100%

Рівний 0%

Запитання 13

Які види палива відносять до викопних і їх запаси обмежені?

варіанти відповідей


Нафта

Вугілля

Біогаз

Природний газ

Вода

Паливні брикети

Запитання 14

Які з джерел енергії відносять до альтернативних?

варіанти відповідей

Вугілля

Вода

Нафта

Вітер

Сонце

Природній газ

Запитання 15

Які з наведених прикладів можна віднести до енергозбережувальних технологій?

варіанти відповідей

Енергозберігаючі вікна

Сонячні батареї

Економічні електроприлади

Утеплювачі для будинків

Ефективні опалювальні прилади

Потужні електроприлади

Запитання 16

Які негативні наслідки парникового ефекту для Землі та людства?

варіанти відповідей

Збільшення активності Сонця

Підвищення t0 C поверхні Землі

Атмосфера покине поверхню Землі

Зміна клімату

Запитання 17

За якою формулою обчислюють ККД нагрівника?

варіанти відповідей


η=Aкор/Аповна


η=Aповна/Акор

η=Qкор/Qповна

 η=Qповна/Qкор

Запитання 18

Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна вимірюєтся у...

варіанти відповідей

 0С

 Дж/(кг⋅0С)

Дж/кг

%

кг

Дж

Запитання 19

Чому на сільськогосподарській техніці використовують переважно дизельні ДВЗ?

варіанти відповідей

Дизельний двигун значно потужніший за двигуни, які працюють на бензині чи на газу

Дизельне паливо безпечніше для екології в порівнянні з іншими видами палива

Дизельне паливо дешевше ніж інші види палива

Дизельний двигун більш економний у порівнянні з іншими ДВЗ

Запитання 20

Агрегатний стан,в якому перебуває речовина в надрах зір

варіанти відповідей

аморфний

рідкий

кристалічний

плазма

Запитання 21

 Чому неможливо повністю використати всю енергію, що «накопичена» в паливі?

варіанти відповідей

Жодне паливо не може в реальних умовах згоріти повністю

Якась частина енергії витрачається марно 

Тому що ККД нагрівника більший за 100%

Тому що ККД нагрівника більший за 1

Запитання 22

Яку назву має цей двигун?

варіанти відповідей

Дизельний двигун із системою турбонадуву

Двигун внутрішнього згоряння

Парова турбина

Реактивний двигун

Запитання 23

Яку назву має цей двигун?

варіанти відповідей

Двигун внутрішнього згоряння

Реактивний двигун

Парова турбина

Вічний двигун

Запитання 24

В яких одиниця вимірюють питому теплоту пароутворення?

варіанти відповідей

Дж

Дж/кг

Дж/(кг∙°С)

°С

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест