Теплові машини

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Копія з тесту: Теплові машини
Тест виконано: 46 разів
12 запитань
Запитання 1

Тепловими двигунами називають:

варіанти відповідей

будь-які пристрої, що виробляють тепло

двигуни, у яких внутрішня енергія палива перетворюється на механічну енергію

двигуни, у яких внутрішня енергія палива перетворюється на електричну енергію

двигуни, у яких механічна енергія перетворюється на внутрішню

Запитання 2

Тепловий двигун виконує роботу за рахунок:

варіанти відповідей

внутрішньої енергії робочого тіла

внутрішньої енергії холодильника

збільшення температури нагрівника

зманшення температури холодильника

Запитання 3

Виберіть усі види двигунів, що відносяться до теплових:

варіанти відповідей

парова турбіна

двигун внутрішнього згорання

електричний двигун

реактивний двигун

газова турбіна

Запитання 4

Виберіть, із яких частин складається тепловий двигун (декілька відповідей):

варіанти відповідей

нагрівник

робоче тіло

ротор

статор

холодильник

кондиціонер

Запитання 5

Вкажіть, що є робочим тілом у теплових двигунах:

варіанти відповідей

охолоджене повітря

охолоджена пара

нагріте повітря

нагріта пара або газ

Запитання 6

Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна - це фізична величина, яка дорівнює:

варіанти відповідей

відношенню корисної роботи, яку виконує робоче тіло, до кількості теплоти, отриманої від нагрівника

здійсненій двигуном корисній роботі

кількості теплоти, що виділяється при згоранні палива

відношенню отриманої від нагрівника енергії до виконаної корисної роботи

Запитання 7

Що є робочим тілом у ідеальної теплової машини:

варіанти відповідей

пара

гаряче повітря

ідеальний газ

гелій

Запитання 8

Виберіть спосіб збільшення ККД ідеального теплового двигуна:

варіанти відповідей

збільшення температури холодильника

зменшення температури нагрівника

збільшення температури нагрівника і зменшення температури холодильника

зменшення температури холодильника

Запитання 9

Теплова машина одержала від нагрівника кількість теплоти 600к Дж, а передала холодильнику 480 кДж. Визначити ККД теплової машини.

варіанти відповідей

20%

18%

16%

14%

Запитання 10

Визначте ККД теплової машини, якщо темпратура нагрівника 400 К, а температура холодильника 280 К.

варіанти відповідей

43%

39%

34%

30%

Запитання 11

За один цикл парова машина виконує роботу 510 Дж. Визначте кількість теплоти, отриману від нагрівника, якщо ККД машини дорівнює 15%.

варіанти відповідей

2085 Дж

3400 Дж

765 Дж

1920 Дж

Запитання 12

Вкажіть пристрої, в яких можлива передача тепла від менш нагрітого тіла до більш нагрітого:

варіанти відповідей

парові машини

двигуни внутрішнього згорання

холодильні машини

газові та парові турбіни

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест