Підсумковий тест для 8 класу з хімії. Тема "Основні класи неорганічних сполук"

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 14 разів
12 запитань
Запитання 1

Виберіть рядок з формулами солей.

варіанти відповідей

а) NaF, NaI, KI, KF

б) NaNO3, HCl, HNO3, KI

в) H2CO3, HNO3, HI, HF

г) NaF, KF,HCl, MgI2

Запитання 2

Виберіть колір універсального індикатора в кислому середовищі і значення pH.

варіанти відповідей

а) синій, pH від 0 до 7

б) синій, pH від 5 до 6

в) червоний, pH від 0 до 5

г) червоний, pH від 7 до 14

Запитання 3

Закінчіть хімічну реакцію:

СuO + HCl

Оберіть відповідь, де вказано клас або назви сполук, що утворюються, і відповідні формули речовин.

варіанти відповідей

а) сіль і вода; CuCl2+H2O

б) сіль і вода; CuCl+H2O

в) сіль і водень; CuCl+H2

г) основний оксид і вода; CuО+H2О

Запитання 4

Виберіть рядок сполук, які можуть реагувати з основними оксидами.

варіанти відповідей

а) HCl, H2O, HNO3, SO2

б) Na2O, CuO, CaO

в) NaOH, HCl, H2O

г) CuCl2, FeCl2, NaCl

Запитання 5

Закінчіть рівняння хімічної реакції:

NaOH + CuSO4

Оберіть тип реакції і продукти даної взаємодії.

варіанти відповідей

а) обміну; NaCu + OH

б) заміщення; NaOH + CuSO4

в) обміну; Na2SO4 + H2O

г) обміну; Na2SO4 + Сu(OH)2

Запитання 6

В двох пробірках містяться прозорі розчини натрій гідроксиду (NaOH) і хлоридної кислоти (HCl). Оберіть всі правильні відповіді, в яких вказано спосіб, що допоможе визачити ці речовини.

варіанти відповідей

а) використати індикатор фенолфталеїн, в лужному середовищі він набуває малинового забарвлення

б) використати індикатор фенолфталеїн, в кислому середовищі він залишається безбарвним

в) використати універсальний індикатор; під дією лугу він забарвлюється в синій колір, під дією кислоти - в червоний

г) використати індикатор метилоранж, в лужному середовищі він набуває зеленого кольору

Запитання 7

Позначте назву за сучасною номенклатурою і клас сполуки, формула якої Ba(NO3)2.

варіанти відповідей

а) барій (ІІ) нітрат; сіль

б) барій нітрат; сіль

в) барій (ІІ) сульфат; луг

г) барій нітрат; луг

Запитання 8

Оберіть спосіб визначення сульфат-аніону (SO42-; якісна реакція на сульфат-аніон) та ознаку реакції.

варіанти відповідей

а) є додавання катіону Ba2+, утворення білого осаду

б) є додавання катіону Са2+, утворення жовтого осаду

в) є додавання катіону Na+, утворення білого осаду

г) є додавання катіону Сu2+, утворення синього осаду

Запитання 9

Виберіть реакцію нейтралізації.

варіанти відповідей

а) NaOH + Cu(OH)2

б) HCl + Na2O

в) HCl + NaOH

г) Al2O3 + Na2O

Запитання 10

Виберіть речовину, пропущену в рівнянні хімічної реакції:

H2CO3 = .... + H2O

варіанти відповідей

а) NO2

б) CO2

в) O2

г) CO

Запитання 11

Виберіть рядок амфотерних гідроксидів.

варіанти відповідей

а) NaOH, Zn(OH)2, Ca(OH)2

б) Zn(OH)2, Be(OH)2, Al(OH)3

в) Fe(OH)3, Zn(OH)2, CaO

г) Be(OH)2, CaO, Na2O

Запитання 12

Розрахуйте масу (г) сульфатної кислоти, що утворилася при взаємодії сульфур (VI) оксиду масою 20 г з водою.

варіанти відповідей

24,5

49

58,8

98

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест