Тест. Електромагнітна індукція.

Додано: 3 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
6 запитань
Запитання 1

Сила струму в котушці змінилася з 2,7 А до 2,9 А , а енергія магнітного поля змінилась на 12 Дж. Визначити індуктивність котушки.


варіанти відповідей

0,6 Гн

6 Гн

60 Гн

600 Гн

6000 Гн

Запитання 2

На провідник довжиною 10 см, по якому тече струм силою 10 А, з боку однорідного магнітного поля діє сила 5⋅10-3 Н. Знайти модуль індукції магнітного поля, якщо провідник розташований перпендикулярно до силових ліній поля?

варіанти відповідей

0,05мТл

0,5мТл

5мТл

50мТл

Запитання 3

Установіть відповідність між співвідношеннями і тим, що вони виражають:

1. FA =B⋅ I⋅ L ⋅ sinα

2. Fл = q ⋅ v ⋅ B ⋅ sinα

3. Ф = B ⋅ S cosα

4. μ=В/В0


а) магнітна проникність середовища

 б) сила Ампера

 в) сила Лоренца

 г) магнітний потік


варіанти відповідей

1 б) 2 в) 3 г) 4 а)

1 в) 2 б) 3 а) 4 г)

1 б) 2 а) 3 г) 4 в)

1 а) 2 в) 3 г) 4 б)

Запитання 4

Електрон влітає в однорідне магнітне поле індукцією 10-2 Тл зі швидкістю 10Мм/с перпендикулярно до силових ліній поля. Визначте силу, яка діє на електрон з боку магнітного поля.


варіанти відповідей

1,6⋅10-13 Н

1,6⋅10-14 Н


1,6⋅10-15 Н

1,6⋅10-16 Н

Запитання 5

У якому напрямку буде рухатися постійний магніт, якщо коло, схему якого наведено на рисунку 1, замкнути?

 


варіанти відповідей

вправо від котушки зі струмом

вліво від котушки зі струмом

перпендикулярно до спостерігача

перпендикулярно від спостерігача

Запитання 6

Визначте напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі (рис. 2).

 

варіанти відповідей

1

2

3

 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест