Тест на знаня додекаедра

Додано: 15 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Що таке додекаедр?

варіанти відповідей

 опуклий многогранник із 30 ромбічними гранями. Має 60 ребер і 32 вершини двох типів

 об'ємна геометрична фігура, поверхня якої складена з 12 правильних п'ятикутників

містить половину граней правильного додекаедра

 який складається з 12 правильних п'ятикутників, 30 квадратів і 20 трикутників

Запитання 2

Як називається ця геометрична фігура?

варіанти відповідей

гексаконтаедр


Ромботриаконтаедр


Ікосаедр


Додекаедр

Запитання 3

Як називається ця геометрична фігура?

варіанти відповідей

Ікосаедр


Додекаедр

Кубооктаедр


Ікосододекаедр


Запитання 4

Як називається ця геометрична фігура?

варіанти відповідей

Триакісікосаедр


Додекаедр

Большой вывернутый обратноплосконосый икосододекаэдр


Гекзакісікосаедр


Запитання 5

Як називається ця геометрична фігура?

варіанти відповідей

Додекаедр

Псевдоромбокубоктаэдр


Дельтоїдальний гексеконтаедр


Кирпатий додекаедр


Запитання 6

Як називається ця геометрична фігура?

варіанти відповідей

Большой ромбогексаэдр


Октаедр


Додекаедр

Ромботриаконтаедр


Запитання 7

Як називається ця геометрична фігура?

варіанти відповідей

Пятикутний гексаконтаедр


Плосконосый многогранник


Додекаедр

Зрізаний додекаедр


Запитання 8

Як називається ця геометрична фігура?

варіанти відповідей

большой биплосконосый биромбоикосододекаэдр

Плосконосый додекододекаэдр

Малый плосконосый икосоикосододекаэдр

Большой обратноплосконосый икосододекаэдр

Запитання 9

Як називається ця геометрична фігура?

варіанти відповідей

Малый обратноплосконосый икосододекаэдр

Большой ромбододекаэдр

Малый плосконосый икосоикосододекаэдр

Большой биромбоикосододекаэдр[

Запитання 10

Як називається ця геометрична фігура?

варіанти відповідей

Усечённый кубооктаэдр

Усечённый додекододекаэдр

Большой плосконосый додекоикосододекаэдр

Икосоусечённый додекододекаэдр

Запитання 11

Як називається ця геометрична фігура?

варіанти відповідей

Большой биромбоикосододекаэдр

Малый обратноплосконосый икосододекаэдр

Плосконосый икосододекододекаэдр

Большой плосконосый икосододекаэдр

Запитання 12

Як називаєтся ця геометрична фігура

варіанти відповідей

Усечённый икосододекаэдр

Большой биромбоикосододекаэдр

Малий бримосикорсододекаедр

Двукратно накрытый усечённый икосаэдр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест