Тест по темі Кінематика

Додано: 7 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

Що таке кінематика?

варіанти відповідей

Вивчення руху тіл

Вивчення сил та їх впливу

Вивчення термодинаміки

Запитання 2

Які основні величини визначають положення точки в просторі?

варіанти відповідей

Швидкість та прискорення

Маса та об'єм

Координати

Запитання 3

Як визначити відстань між двома точками, якщо відомі їх координати?

варіанти відповідей

Віднімання координат

Множення координат

Застосування теореми Піфагора

Запитання 4

Як визначити переміщення тіла?

варіанти відповідей

Сума швидкостей та прискорень

Різниця координат

Інтегрування прискорення

Запитання 5

Які основні типи руху існують в кінематиці?

варіанти відповідей

Прямолінійний та круговий

Прямолінійний, круговий та випадковий

Прямолінійний, круговий та коливальний

Запитання 6

Які графіки можуть використовуватися для відображення руху тіла відносно часу?

варіанти відповідей

Графік шляху від часу

Графік швидкості від часу

Обидва

Запитання 7

Як визначити середню швидкість руху тіла?

варіанти відповідей

Сума швидкостей, поділена на кількість інтервалів часу

Різниця координат, поділена на час

Добуток шляху на час

Запитання 8

Що таке миттєва швидкість і як вона пов'язана з графіком швидкості від часу?

варіанти відповідей

Швидкість в певний момент часу; графік - добуток швидкості на час

Середня швидкість протягом певного інтервалу; графік - градієнт кривої

Інтеграл від графіку швидкості; графік - площа під кривою

Запитання 9

Як визначити прискорення тіла?

варіанти відповідей

Добуток шляху на час

Зміна швидкості поділена на час

Сума шляху та зміни швидкості

Запитання 10

Як визначити час руху тіла за графіком залежності швидкості від часу?

варіанти відповідей

Знаходження площі під графіком

Ділення шляху на швидкість

Обчислення середньої швидкості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест