Тест Тематичне узагальнення із громадянської освіти до VII розділу. Тема "Україна, Європа, світ"

Додано: 8 травня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 11 клас
Тест виконано: 202 рази
12 запитань
Запитання 1

Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність

людей і країн у всьому світі?

варіанти відповідей

А індустріалізація

Б глобалізація

В інтеграція

Г міграція

Запитання 2

Що або хто виступає головними учасниками міжнародних відносин?

варіанти відповідей

А народи

Б суспільства

В дипломати

Г держави

Запитання 3

Засобом здійснення міжнародних відносин є


варіанти відповідей

А дипломатія

Б переговори

В торгівля

Г війна

Запитання 4

Діяльність ООН поширюється на


варіанти відповідей

А Європу

Б країни «третього світу»

В країни з перехідною та ринковою економікою

Г весь світ

Запитання 5

Верховенство держави на своїй території та її незалежність у міжнародних

відносинах охоплює поняття

варіанти відповідей

А міжнародні відносини

Б державна юрисдикція

В державний суверенітет

Г міжнародна організація

Запитання 6

Що з переліченого формально НЕ є обов’язковою умовою існування

міжнародної організації?

варіанти відповідей

А статутний документ

Б джерела доходів

В стійка структура

Г органи управління

Запитання 7

Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції?варіанти відповідей

А наприкінці XIX ст.

Б у першій половині XX ст.

В у другій половині XX ст.

Г на початку XXІ ст.

Запитання 8

Як називається розділ міжнародного права, що застосовується під

час збройних конфліктів, забезпечуючи захист жертв конфлікту та

визначаючи відповідальність за порушення його норм?

варіанти відповідей

А міжнародне право

Б гуманітарне право

В військове право

Г право конфліктів

Запитання 9

Геополітика — це наука, що вивчає

варіанти відповідей

А міжнародну політику в усьому світі

Б дипломатію як засіб вирішення конфліктів

В світову політику відносно принципу «балансу сил»

Г взаємодію різних країн з урахуванням географічних чинників

Запитання 10

До якої із цих міжнародних організацій НЕ належить Україна?

варіанти відповідей

А ОБСЄ

Б СОТ

В ООН

Г ЄС

Запитання 11

Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави

для участі України в миротворчих місіях?


варіанти відповідей

А ООН

Б СОТ

В ЄС

Г РЄ

Запитання 12

Який найуспішніший інтеграційний проект у світі?

варіанти відповідей

А НАФТА

Б ЄС

В СНД

Г АНЗЮС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест