Тестові вправи з теми: "Поняття та види соціальних норм"

Додано: 5 листопада 2020
Предмет: Правознавство, 10 клас
Тест виконано: 50 разів
12 запитань
Запитання 1

Правила загального характеру, які регулюють відносини в людському суспільстві та встановлені державою, суспільством - це

варіанти відповідей

державні норми

соціальні норми

суспільні норми

людські норми

Запитання 2

Який вид соціальних норм встановлюється державою?

варіанти відповідей

норми моралі

норми права

звичаї

релігійні норми

Запитання 3

Вкажіть ознаки права:

варіанти відповідей

Загальна обов’язковість

Системність

Встановлюється будь-ким

Підтримання державою

Запитання 4

Оберіть джерела (форми) права:

варіанти відповідей

Правовий звичай

Нормативно-правовий акт

Лист-клопотання

Нормативно-правовий договір

Правовий прецедент

Запитання 5

Що включає в себе система права?

варіанти відповідей

галузь

норма

договір

інститут

Запитання 6

Серед галузей права розрізняють

варіанти відповідей

кримінальне

шкільне

сімейне

трудове

наукове

Запитання 7

Визначте, яке джерело права не використовується в Україні

варіанти відповідей

Правовий звичай

Нормативно-правовий акт

Нормативно-правовий договір

Правовий прецедент

Запитання 8

Можливість певної особи зодовольняти свої потреби законним шляхом - це:

варіанти відповідей

об'єктивне право

законне право

традиція

суб'єктивне право

Запитання 9

Правила поведінки людей, що склалися у суспільстві і уособлюють уявлення про добро і зло:
варіанти відповідей

право

закон

мораль

норма права

Запитання 10

Виберіть принципи права:

варіанти відповідей

типологічні

міжгалузеві

правові

конкретно-історичні

політичні

ідеологічні

Запитання 11

До спеціально-юридичних функцій права належать:

варіанти відповідей

Екологічна

Регулятивна

Охоронна

Виховна

Запитання 12

Двостороння або багато­стороння угода, яка містить норми права. Договори з норматив­ним змістом на відміну від більшості індивідуально-правових до­говорів (наприклад, договору купівлі-продажу, трудового кон­тракту, шлюбного контракту) завжди містять загальні правила поведінки і не мають персоніфікованого, разового характеру. 

варіанти відповідей

Закон

Угода

Нормативно-правовий акт

Нормативний правовий договір

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест