Кількість речовини. Молярна маса

Додано: 15 січня
Предмет: Хімія, 8 клас
11 запитань
Запитання 1

Яка фізична величина використовується для визначення кількості частинок речовини?

варіанти відповідей
Маса
Кількість речовини
Об'єм
Температура
Запитання 2

Які частинки є структурними одиницями для речовин молекулярної будови?

варіанти відповідей
Атоми або йони
Молекули
Індивідуальні атоми
Кристали
Запитання 3

Що означає кількість речовини?

варіанти відповідей
Кількість частинок речовини
Масу речовини
Об'єм речовини
Вагу речовини
Запитання 4

Що таке 1 моль?

варіанти відповідей

1 моль — це така кількість речовини, у якій кількість частинок (атомів чи молекул) дорівнює кількості атомів Карбону 12С, що міститься в зразку вуглецю масою 12 г

1 моль - стандарт для вимірювання маси речовини
1 моль - стандарт для вимірювання об'єму речовини
1 моль - стандарт для вимірювання температури речовини
Запитання 5

Як називають число 6,02 · 1023?

варіанти відповідей
Число Моль
Число Авогадро
Число Маса
Число Речовина
Запитання 6

Чому число Авогадро дорівнює 6,02 · 1023?

варіанти відповідей
Таке число обрано для визначення атомної одиниці маси
Таке число випадкове
Таке число обрано для вимірювання об'єму речовини
Таке число обрано для визначення кількості речовини
Запитання 7

Як позначається маса речовини кількістю 1 моль?

варіанти відповідей
m
n
М
Мг
Запитання 8

Що таке молярна маса?

варіанти відповідей
Це маса речовини
Це відношення маси речовини до її кількості
Це об'єм речовини
Це температура речовини
Запитання 9

У яких одиницях вимірюється молярна маса?

варіанти відповідей
г/моль
г
моль
м2
Запитання 10

Що означає молярна маса?

варіанти відповідей
Маса речовини
Маса одного моля речовини
Маса кількості речовини
Маса об'єму речовини
Запитання 11

Що дорівнює маса речовини кількістю 1 моль?

варіанти відповідей
Молярній масі
Молям речовини
Молькі
Моліальній масі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест