Тестові завдання з теми: "Укр. землі у складі Австрійської імперії к. ХVІІІ – у п. п. ХІХ ст.".

Додано: 10 листопада
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 286 разів
24 запитання
Запитання 1

Українські території, які в 19 ст. входили до Австрійської імперії:

варіанти відповідей

Буковина, Галичина, Волинь

Галичина, Буковина,Закарпаття

Галичина, Волинь,Закарпаття

Закарпаття,Волинь,Буковина

Запитання 2

Назва української землі, де панщина була скасована найшвидше

варіанти відповідей

Буковина

Волинь

Закарпаття

Галичина

Запитання 3

Статус, який мало "Королівство Галичини і Лодомерії" наприкінці18ст.

варіанти відповідей

адміністративний округ Австрійської імперії

васальна держав, залежна від Османської імперії

історичний регіон Речі Поспорлитої

суверення і незалежна монархічна держава

Запитання 4

Закарпаття поділялося на 4 адміністративні регіони:

варіанти відповідей

округи

дистрикти

комітати

губернії

Запитання 5

71% населення складали українці у

варіанти відповідей

Галичині

Буковині

Закаопатті

Запитання 6

До "Королівства Галичини і Лодомерії" входили

варіанти відповідей

Буковина, Галичина

Галичина, Закарпаття

Галичина, Волинь

Волинь,Буковина

Запитання 7

Втрата певним народом рис власної національної ідентичності це-

варіанти відповідей

мадяризація

румунізація

русифікація

денаціоналізація

Запитання 8

Назва традиційної форми відкритої збройної боротьби в гірських районах Галичини, Буковини, Закарпаття:

варіанти відповідей

рух гайдамаків

рух підпільників

рух самооборони

рух опришків

Запитання 9

Повстання Лук'яна Кобилиці охопило

варіанти відповідей

Закарпаття

Галичину

Буковину

Буковину та Галичину

Запитання 10

"Барбареум" це -

варіанти відповідей

семинарія для греко-католицького духовенства

семинарія для католицького духовенства

семинарія для протестанського духовенства

семинарія для православного духовенства

Запитання 11

Завдяки кому був відкритий "Барбареум"

варіанти відповідей

Й. Базилович

А. Бачинський

М. Левицький

Г. Яхимович

Запитання 12

Він одним з перших заявив, що закарпатські русини належать до східних слов'ян

варіанти відповідей

Й. Базилович

А. Бачинський

М. Левицький

Г. Яхимович

Запитання 13

Першим головою Головної руської Ради став

варіанти відповідей

Й. Базилович

А. Бачинський

М. Левицький

Г. Яхимович

Запитання 14

Сутність організації "Головної руської ради"

варіанти відповідей

культурно-освітня організація, створена в Чернівцях

національно-визвольна організація, що воникла в Ужгороді

національне об"єднання ополяченої української шляхти у Львові

перша українська політична організація, заснована у травні 1848р. у Львові

Запитання 15

Перша українська газета, що вийшла 1848р. у Львові

варіанти відповідей

"Правда Галицька"

"Істина Галицька"

"Свобода Галицька"

"Зоря Галицька"

Запитання 16

Діячі, які входили до складу " Руської трійці"

варіанти відповідей

І.Вагилевич, Я. Головацький, І.Могильницький

М.Шашкевич, І.Могильницький, М,Шашкевич

М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький

М.Шашкевич, І.Вагилевич, І.Могильницький

Запитання 17

Організатори і місто, де виникло " Товариство греко-католицьких священників"

варіанти відповідей

О.Духнович, Д.Зубрицький,м.Львів

Д.Зубрицький,М.Левицький,Станіслав

М.Левицький,І.Могильницький,Перемишль

І.Могильницький, О.Духновия,Тернопіль

Запитання 18

Наслідком діяльності "Товариства галицьких греко-католицьких священників" і "Руської трійці":

варіанти відповідей

підготовка до збройного повстання проти автрійської влади

політизація національно-визвольного руху

терористична діяльність змовників під релігійними гаслами

початок національного відродження на західгоукраїнських землях

Запитання 19

сутність поняття "Руська Трійця"

варіанти відповідей

таємний гурток революційно настроєних студентів Львівського університетуі

організатори Кирило-Мефодіївського брацтва

український альманах, що вийшов у Будапешті в 1837р.

колектив трьох товаришів, що були учнями греко-католицької семінарії у Львові

Запитання 20

Назва альманаху, який у 1837р. видала "Руська трійця"

варіанти відповідей

"Русалка Бузька"

"Русалка Дніпрова"

"Русалка Дунайська"

"Русалка Дністрова"

Запитання 21

Головна спрямованість діяльності "Руської трійці"

варіанти відповідей

прагнення внести зміни в тогочасну літературу-запровадити в ній уживання української народної мови

підготовка антиурядового повстання з метою здійснення соціальних змін

революційна агітація проти австрійської влади

тіснапов'язаність з церковними традиціями, консервативність поглядів,лояльність до влади

Запитання 22

Українці під час революції 1848-1849 рр. створили:

варіанти відповідей

Центральну раду народову

Головну руську раду

Галицько-руську матицю

Руський собор

Запитання 23

Слов'янський з'їзд відбувся у

варіанти відповідей

Відні

Львові

Чернівцях

Празі

Запитання 24

О. Духнович та А. Добрянський це діячі національного руху

варіанти відповідей

Галичини

Буковини

Закарпаття

Надніпрянської України

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест