24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. Варіант 2

Додано: 18 листопада 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 12 разів
11 запитань
Запитання 1

Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.?

варіанти відповідей

скасування селянської земельної общини

ліквідація особистої залежності селян від поміщиків

безоплатне наділення селян землею з державного фонду

переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних

Запитання 2

Коли була проведена судова реформа?

варіанти відповідей

1856 р.

1861 р.

1864 р.

1876 р.

Запитання 3

Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли

варіанти відповідей

початку промислового перевороту

завершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації

завершенню індустріалізації та початку монополізації

завершенню монополізації

Запитання 4

Вкажіть український регіон, який був індустріальним лідером Наддніпрянщини

варіанти відповідей

Правобережна Україна

Слобожанщина

Лівобережна Україна

Південна Україна

Запитання 5

Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

кваліфікована робоча сила

значні природні ресурси

розгалужена транспортна інфраструктура

утворення монополістичних об’єднань

Запитання 6

Терещенки, Яхненки, Харитоненки – це…

варіанти відповідей

купці, що торгували з країнами Західної Європи продукцією сільського господарства

інженери, які винайшли нові технічні засоби на залізничному транспорті

підприємці, зокрема в цукровій промисловості

робітники, які запропонували нові методи видобування вугілля

Запитання 7

1863 р. та 1876 р. в історії України пов’язані з ...

варіанти відповідей

упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти

створенням перших гуртків хлопоманів і народників

заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка

забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою

Запитання 8

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Вважаючи себе соціалістом, заперечував теорію К. Маркса про пролетарську революцію і диктатуру пролетаріату як помилкову і шкідливу для українства. Саме під його впливом в Україні ширилися ідеї соціалізму, автономії України, перебудови Росії на федеративну державу»

варіанти відповідей

М. Костомарова

М. Драгоманова

М. Максимовича

М. Міхновського

Запитання 9

Представники якої опозиційної течії на українських землях Російської імперії застосовували практику «ходіння в народ»?

варіанти відповідей

народники

соціал-демократи

хлопомани

радикали

Запитання 10

Назвіть перший україномовний журнал у Російській державі

варіанти відповідей

"Русалка Дністрова"

"Київська старовина"

"Основа"

"Хлібороб"

Запитання 11

Коли було відкрито Південно-Західний відділ імператорського Російського географічного товариства?

варіанти відповідей

1873 р.

1876 р.

1891 р.

1898 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест