Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Спирти одноатомні, їх склад та властивості

Додано: 18 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 307 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу одноатомних спиртів

варіанти відповідей

CnH2n+2OH

CnH2n+1(OH)2

CnH2n+1OH

CnH2n(OH)2

Запитання 2

Укажіть назву спирту

варіанти відповідей

пентанол

бутанол

деревний спирт

гексанол

пентен

Запитання 3

Користуючись формулою для розрахунку масової частки елементів,

порівняйте масову частку гідроксильної групи в етанолі та бутанолі

варіанти відповідей

в бутанолі менша

в бутанолі більша

в етанолі більша

масові частки однакові

Запитання 4

Урівняйте хімічне рівняння та вкажіть його другу частину

варіанти відповідей
Запитання 5

Укажіть назву реакції

варіанти відповідей

повне окиснення

бродіння

дегідратація

часткове окиснення

полімеризація

Запитання 6

Укажіть загальну суму коефіцієнтів

варіанти відповідей

9

8

7

6

Запитання 7

Укажіть тип реакції

варіанти відповідей

сполучення

обміну

заміщення

розкладу

Запитання 8

Укажіть пропущене слово

варіанти відповідей

змінюють

не змінюють

підсилюють

послаблюють

Запитання 9

Укажіть назву реакції

варіанти відповідей

внутрішньомолекулярна дегідратація

міжмолекулярна дегідратація

внутрішньомолекулярне дегідрування

міжмолекулярна гідратація

внутрішньомолекулярна гідратація

Запитання 10

Який елемент має найбільшу електронегативність?

варіанти відповідей

Н

О

С

ОН

Запитання 11

укажіть правильну відповідь

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 12

Вкажіть правильну відповідь

варіанти відповідей

а

б

в

г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест