Тіла обертання

Додано: 28 листопада 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 60 разів
10 запитань
Запитання 1

Тілом обертання називають...

варіанти відповідей

таке тіло, яке перпендикулярне до осі обертання

таке тіло, яке площинами, перпендикулярними до деякої прямої, перетинаюється по кругах із центрами на цій прямій.

геометричне тіло, що обертається навколо своєї осі

тіло, яке перпендикулярне до осі обертання

Запитання 2

Циліндр - це

варіанти відповідей

геометричне тіло

геометричне тіло у формі прямокутника

геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо осі, яка містить одну з його сторін

Запитання 3

Переріз циліндра площиною, яка проходить через його вісь, називають

варіанти відповідей

твірною циліндра

діаметром циліндра

віссю циліндра

осьовим перерізом циліндра

Запитання 4

Довжина кола основи циліндра дорівнює 15π см, а діагональ осьового перерізу - 17 см. Знайти твірну циліндра.

варіанти відповідей

16 см

4 см

15 см

8 см

Запитання 5

Конус - це

варіанти відповідей

геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо осі

геометричне тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо осі, що містить один з його катетів

геометричне тіло утворене обертанням трикутника навколо осі , яка містить одну з його сторін

Запитання 6

Якщо осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник, то його іноді називають...

варіанти відповідей

рівностороннім

рівнобедреним

прямокутним

Запитання 7

Висота конуса дорівнює 6 см, а різниця твірної та радіуса основи - 2 см. Знайдіть периметр осьового перерізу конуса.

варіанти відповідей

12 см

36 см

16 см

32 см

Запитання 8

Кулею називають...

варіанти відповідей

геометричне тіло, яке утворене за допомогою круга

геометричне тіло, яке містить кгру і його діаметр

геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо осі, що містить його діаметр

Запитання 9

Поверхню кулі називають...

варіанти відповідей

сферою

кругом

колом

овалом

Запитання 10

Нехай C i D - дві деякі точки сфери. Скільки великих кіл можна провести через ці точки?

варіанти відповідей

жодних

одне

безліч

одне або безліч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест