тоз

Додано: 5 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
9 запитань
Запитання 1

1. Маніфест про скасування кріпосництва був виданий:

а) 4 березня 1861;      б) 19 лютого 1861;     в) 25 лютого 1861; г) 9 березня 1861.


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 2

2.Виробництво продукції на продаж:

   а)натуральне господарство;        б) товарне господарство;

  в)селянське господарство; г) поміщицьке господарство

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 3

3. Реформи 60-70-х років були запроваджені під керівництвом царя:

а) Миколи I;      б)Олександра II;    в)Павла I; г) Миколи II

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 4

4. Викупні платежі селян сплачувалися протягом:

А) 49 років;         б) 29 років;         в) 99 років; г)109р.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

5. Які міста поєднала перша залізниця в Наддніпрянській Україні?

 а) Одесу і Балту;    б) Київ і Одесу;    в) Одесу і Харків;   г) Катеринослав і Ромни

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

6.З’ясуйте впливових українських підприємців харчової промисловості.

а)Терещенки         е) Погуляйченко

б)Харитоненки       є)Алчевський

в)Іщенки                ж) Семиренки

г)Шевченко           з)Панченко

д)Яськевич            и) Римаренки

варіанти відповідей

А в.г,є,з

Б а,б,ж,и

В а,в,д,ж

Г б.е,ж.и

Запитання 7

7. Зрівняйте та співвіднесіть спеціалізацію районів сільськогосподарського виробництва в Україні:

    1. Південь України                               

    2. Правобережна Україна                     

    3. Лівобережна Україна                        

    А) вирощування пшениці й цукрових буряків, що сприяло розвиткові цукрової та харчової промисловості;

    Б) головний район виробництва товарного зерна;

    В) виробництво зерна, тютюну і частково цукру

варіанти відповідей

1-В 2-Б 3-А

1-А 2-В 3-Б

1-Б 2-А 3-В

Запитання 8

8.З’ясуй позитивні ( А ) та негативні ( Б )наслідки селянської реформи:

1.Селяни отримували паспорт лише на один рік;   

2. Почався інтенсивній прогрес розташування селянства;   

3.Земля опинилася в центрі ринкового обігу;  

4.Селяни виконували рекрутську повинність;   

5.Реформа відбувалась за рахунок селян.   

6. Товарно-грошові відносини ставали домінуючими у господарствах поміщиків і заможних селян;   

7.Утворювалися верстви підприємств і найманих робітників; 

8. Селяни платили поземельний податок, подушний податок з процентами за державну позичку.    

варіанти відповідей

1-Б 2-А 3-А 4-Б 5-Б 6-А 7-А 8-Б

1-Б 2-А 3-Б 4-А 5-Б 6-А 7-Б 8-А

1-А 2-Б 3-А 4-А 5-Б 6-Б 7-Б 8-Б

1-А 2-А 3-А 4-А 5-А 6-А 7-Б 8-А

Запитання 9

9.Причини скасування кріпосного права:

А) поразка Росії Кримській війні

Б) криза феодально-кріпосницького ладу;

В) необхідність зміцнення оборони країни;

Г) поява на російську престолі Олександра II;

Д) скасування рабства в США;

Е) відставання Росії від передових країн;

варіанти відповідей

АБДЕ

БВГД

АБВЕ

АГДЕ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест