Третій закон Ньютона

Додано: 4 березня
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Третій закон Ньютона
12 запитань
Запитання 1

Сила позначається символом ...

варіанти відповідей

S

F

m

k

Запитання 2

Одиниця вимірювання сили ...

варіанти відповідей

кг

Н

м/с

г

Запитання 3

Особливостями взаємодії тіл є ...

варіанти відповідей

сили завжди виникають парами

пари сил, що виникають під час взаємодії двох тіл мають одну природу

усі варіанти вірні

Запитання 4

Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямом.


  

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона

Другий закон Ньютона

 Третій закон Ньютона

 

 Закон всесвітнього тяжіння

Запитання 5

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямопропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла. Це ... закон Ньютона

варіанти відповідей

перший

другий

третій

закон Всесвітнього тяжіння

Запитання 6

Математичний запис ІІІ закону Ньютона

варіанти відповідей

F = ma

F1 = - F2

F = mg

F = Gm1m2/r2

Запитання 7

Хлопчик вдарив м'яч з силою 12 Н. З якою силою м'яч вдарив хлопчика?

варіанти відповідей

9 Н

10 Н

11 Н

12 Н

Запитання 8

Що сильніше притягується: м'яч до Землі чи Земля до м'яча?

варіанти відповідей

мя'ч до Землі

Земля до м'яча

однаково

Запитання 9

Якого прискорення набуває тіло масою 500 г рухаючись під дією сили 3 Н?

варіанти відповідей

6 Н

1,5 Н

3,5 Н

2,5 Н

Запитання 10

З яким прискоренням рухається тіло, якщо протягом 5 с швидкість його руху збільшується від 3 м/с до 6 м/с?

варіанти відповідей

4,5 м/с2

0,6 м/с2

3 м/с2

1,5 м/с2

Запитання 11

Прискорення вільного падіння залежить від ...

варіанти відповідей

висоти тіла над Землею

від географічної широти місцевості

усі варіанти вірні

Запитання 12

Прискорення вільного падіння не залежить від

варіанти відповідей

від маси тіла

від значення та напрямку швидкості руху тіла

усі варіанти вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест