Трикутник

Додано: 24 жовтня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
23 запитання
Запитання 1

Теорему Піфагора застосовують у ...


варіанти відповідей

будь - якому трикутнику

прямокутнику

прямокутному трикутнику

рівносторонньому трикутнику

Запитання 2

Сторони прямокутного трикутника називаються, ...

варіанти відповідей

катет, катет, основа

дві бічні сторони, основа

найменша сторона, середня сторона, найбільша сторона

два катети, гіпотенуза

Запитання 3

Який вид трикутника зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Рівносторонній

Прямокутний

Рівнобедренний

Запитання 4

Який вид трикутника зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Рівнобедрений

Рівносторонній

Прямокутний

Запитання 5

Трикутники за кутами поділяються на ....

варіанти відповідей

Прямокутні

Рівнобедрені

Рівносторонні

Різносторонні

Гострокутні

Тупокутні

Запитання 6

Трикутники за сторонами поділяються на ....

варіанти відповідей

Рівносторонні

Тупокутні

Прямокутні

Рівнобедренні

Різносторонні

Запитання 7

Медіана це

варіанти відповідей

відрізок, який сполучає вершину і протилежну сторону і ділить кут навпіл.

відрізок, який сполучає вершину і протилежну сторону і ділить сторону навпіл.

відрізок, що розділяє трикутник на два рівних трикутники.

відрізок, що сполучає кут і сторону.

Запитання 8

Бісектриса це

варіанти відповідей

відрізок, який сполучає вершину і протилежну сторону і ділить кут навпіл.

відрізок, що розділяє трикутник на два рівних трикутники.

відрізок, який сполучає вершину і протилежну сторону і ділить сторону навпіл.

Запитання 9

Які формули використовують для обчислення площі трикутника?

варіанти відповідей
Запитання 10

Візуально визнач вид трикутника.

варіанти відповідей

гострокутний


прямокутний

тупокутний

Запитання 11

Чи існує трикутник з кутами 22°, 39°, 105°?

 

варіанти відповідей

не існує

існує

не можна визначити


Запитання 12

Два кути ΔABC дорівнюють ∠ABC=43, ∠ACB=30. Знайди третій кут.

варіанти відповідей

37

103

107

97

Запитання 13

Який вид трикутника зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Рівносторонній

Рівнобедрений

Прямокутний

Запитання 14

Теорема синусів застосовується в

варіанти відповідей

прямокутному трикутнику

гострокутному трикутнику

різносторонньому трикутнику

Запитання 15

Периметр рівностороннього трикутника АВС 36 см. Яка довжина сторони АВ?

варіанти відповідей

9 см

15 см

12 см

18 см

Запитання 16

Трикутник у яого дві сторони рівні, назиається

варіанти відповідей

Прямокутним

Рівностороннім

Різностороннім

Рівнобедреним

Запитання 17

В правильній піраміді ABCDV, що є прямокутною, ребро основи AB = 8 см, а висота піраміди HV = 10 см. Знайдіть об'єм та площу бічної поверхні піраміди.

варіанти відповідей

а) Об'єм: 320 кв. см, Площа бічної поверхні: 240 кв. см

б) Об'єм: 400 кв. см, Площа бічної поверхні: 300 кв. см

в) Об'єм: 480 кв. см, Площа бічної поверхні: 360 кв. см

Запитання 18

У трикутнику ABC пряма кут ACB, а BC = 15 см, AC = 9 см. Знайдіть довжину висоти, проведеної до сторони AB.

варіанти відповідей

а) 6 см

б) 7 см

в) 8 см

Запитання 19

sin (90° - α) =...

варіанти відповідей

sin α

cos α

tg α

ctg α

Запитання 20

Теорема косинусів для сторони b зображеного трикутника матиме такий запис:

варіанти відповідей

b = a + c - 2ac⋅cos β

b = a + c + 2ac⋅cos β

b2 = a2 + c2 - 2ac⋅cos β

b2 = a2 + c2 + 2ac⋅cos β

Запитання 21

В якому випадку трикутник АВС прямокутний:

варіанти відповідей

ВС2 = АВ2 + АС2

ВС2 < АВ2 + АС2

ВС2 > АВ2 + АС2

Запитання 22

2. Яким є трикутник зі сторонами а, b, с, де а - його найбільша сторона, якщо а2 > b2+с2 ?

варіанти відповідей

гострокутним

прямокутним

тупокутним

не є трикутником

Запитання 23

Вкажіть всі варіанти, де правильно записана теорема косинусів:

варіанти відповідей

AB2=BC2+AC2-2*AB*AC

AC2=BC2+AB2-2*AB*BC*cosB

BC2=AC2+AB2-2*AB*AC*cosA

BC2=AC2+AB2-2*AC*AB*cosC

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест