Трикутник

Додано: 24 січня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 15 разів
17 запитань
Запитання 1

Вкажіть види трикутників за градусною мірою:

варіанти відповідей

гострокутні, тупокутні, прямокутні

рівносторонні, різносторонні, рівнобедрені

правильні, неправильні

Запитання 2

Вкажіть види трикутники за сторонами:

варіанти відповідей

гострокутні, прямокутні, тупокутні

рівносторонні, різносторонні, рівнобедрені

правильні, неправильні

Запитання 3

Вставте пропущені слова:

Будь-яка сторона трикутника ... від суми двох інших сторін, але ... за їх різницю

варіанти відповідей

менша, більша

більша, менша

менша, менша

більша, більша

Запитання 4

Сума кутів трикутника ...

варіанти відповідей

180°

360°

150°

Запитання 5

Кут, ... з кутом трикутника, називають зовнішнім кутом трикутника.

варіанти відповідей

вертикальний

суміжний

Запитання 6

Чи правда, що при кожній вершині є три зовнішніх кути?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Зовнішній кут трикутника дорівнює ...

варіанти відповідей

сумі двох кутів трикутника, не суміжних з ним

третьому куту

сумі двох кутів трикутника

Запитання 8

Чи правда, що сума зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині дорівнює 360?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Означення якого елементу трикутника вказано нижче:

Відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони?

варіанти відповідей

висота

медіана

бісектриса

Запитання 10

Рівновеликими називають трикутники, які ...

варіанти відповідей

мають рівні площі

мають рівні периметри

Запитання 11

Чи правда, що висоти будь-якого трикутника перетинаються в одній точці, яка міститься усередині трикутника?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

У ... трикутнику кожна бісектриса лежить між медіаною і висотою.

варіанти відповідей

нерівнобедреному

будь-якому

Запитання 13

Медіани, ділять трикутник на 6 ... трикутники

варіанти відповідей

рівновеликих

рівних

Запитання 14

Чи правда що будь-які два трикутники називаються рівними якщо вони мають рівні кути?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 15

Відношення площ подібних трикутників дорівнює ...

варіанти відповідей

коефіцієнту пропорційності к

квадрату коефіцієнта пропорційності к

Запитання 16

Пряма, яка паралельна до сторони трикутника і перетинає дві інші сторони, відтинає від цього трикутника йому ...

варіанти відповідей

подібний

рівний

Запитання 17

Чи правильно сформульовано твердження нижче:

Квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює квадратам двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними?варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест