Урок узагальнення "Українські землі на початку ХХ ст. (1900-1914 рр.)"

Додано: 25 квітня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 1597 разів
23 запитання
Запитання 1

Установіть послідовність подій 1905-1907 рр.

А Маніфест Миколи II;

Б повстання саперній бригаді в Києві на чолі з поручиком Б.Жаданівським;

В «Кривава неділя»;

Г повстання на панцернику "Потьомкін"

варіанти відповідей

абвг

вгаб

вабг

гвба

Запитання 2

Укажіть, хто є автором цієї брошури

варіанти відповідей

С. Єфремов


Д. Донцов     


Є. Чикаленко


М. Міхновський

Запитання 3

Позначте назви національних та спортивно-фізкультурних організацій, які утворилися в Галичині на початку ХХ ст. (3 відповіді)


варіанти відповідей

«Молода Галичина»

«Сокіл»

«Січ»

«Запорозька Січ»

«Спілка»

«Пласт»

«Бойскаути»

Запитання 4

Укажіть назву історичного явища, із яким пов’язане зведення зображеної на ілюстрації будівлі

варіанти відповідей

ліквідація кріпацтва

модернізація промисловості

кооперативний рух

трудова еміграція

Запитання 5

Про яке соціально-економічне явище йдеться в уривку з історичного джерела:

«Нужда галицька так надоїла нашим людям, що і в пекло не бояться йти, щоб лише втекти з рідного краю… Пішов голос про Бразилію. Незнаний цей край, далекий, але народ не зважав, не роздумував довго: утекти з неволі – це єдиний вихід»?

варіанти відповідей

промисловий переворот

аграрний переворот

кооперативний рух

трудова еміграція

Запитання 6

Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував ...

варіанти відповідей

Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?».

Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна».

Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків».


Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta».

Запитання 7

Головними причинами проведення столипінської реформи були... (3 відповіді) ...

варіанти відповідей

необхідність вирішення аграрного питання

бажання примирити всі націоанльні меншинства імперії

потреба зменшити соціальні напругу

потреба запобігти новим соціальним виступам

вирішення політичних конфліктів

запобігання антисемітським настроям

Запитання 8

У якому році було утворено Товариство Українських Поступовців (ТУП)?

варіанти відповідей

1900

1907

1908

1910

Запитання 9

Який напрям політики царського уряду щодо України після революції 1905—1907 рр. розкриває поданий нижче уривок з історичного джерела?

«Українська мова непридатна для створення рідної малоросам обласної культури... Південноросійська народна школа не має потреби в малоросійських підручниках і навчанні. Підручники та книги на українській мові не тільки некорисні, але й небезпечні...»

варіанти відповідей

великодержавний шовінізм

подолання сепаратизму поляків-землевласників Правобережжя

міграція росіян на Південь і Схід України

земельна реформа П. Столипіна

Запитання 10

Коли було опубліковано маніфест, який дарував громадянські свободи?

варіанти відповідей

січень 1904

лютий 1905

жовтень 1905

такого документу не було, це "фейк"!

Запитання 11

Коли відбулася мирна демонстрація у Петербурзі, яка ввійшла в історію під назвою «Кривава неділя»?

варіанти відповідей

17 жовтня 1905 р

7 червня 1906 р

9 січня 1905 р

7 червня 1905 р

Запитання 12

Хто був керівником Української думської громади у І Державній Думі Росії?

варіанти відповідей

М. Міхновський

І. Шраг

М. Грушевський

 В. Шемет

Запитання 13

Назвіть першу україномовну газету Наддніпрянщини

варіанти відповідей

"Громадська думка"

"Хлібороб"

"Український вісник"

"Рада"

Запитання 14

Які події відбувалися на території України в роки революції 1905—1907 рр.? 3 правильні відповді

варіанти відповідей

убивство в Києві прем’єр-міністра Росії П. Столипіна

повстання саперного полку під керівництвом підпоручика Б. Жаданівського

повстання на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»

утворення Української революційної партії

повстання селян у Великих Сорочинцях

створення Товариства українських поступовців

Скликання І Державної Думи

Запитання 15

Прочитайте уривок зі статті В. Г. Короленка та виконайте завдання:

«…вони лестять народним забобонам, роздмухують марновірство й наполегливо кличуть до насильства над іноплемінними співвітчизниками. З приводу ще не розслідуваного вбивства в Києві хлопчика Ющинського в народ знову кинута брехлива казка про вживання євреями християнської крові. Це давно відомий прийом старого бузувірства».

Настрої, описані в уривку, були властиві частині суспільства під час ...

варіанти відповідей

«Київської катастрофи».

«Кривавої неділі».

«Справи Бейліса».

«Листопадового зриву»

Запитання 16

Укажіть головну причину міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?

варіанти відповідей

політичні утиски

аграрне перенаселення

національно-релігійний гніт

низький рівень промислового розвитку

Запитання 17

Як називалася земля із садибами та господарськими будівлями, яка знаходилася за межами села?

варіанти відповідей

Фільварок

Ферма

Хутір

Відруб

Запитання 18

Який термін відповідає визначенню: «Приватні селянські господарства, які утворилися в межах села, - _________»?

варіанти відповідей

Ферми

Відруби

Колгоспи

Хутори

Запитання 19

Однією з провідних галузей промисловості на західноукраїнських землях на початку ХХст. була ...


варіанти відповідей

вугільна

хімічна

нафтодобувна

металургійна

Запитання 20

Хто зображений на цій світлині?

варіанти відповідей

І.Шраг

К. Трильовський

А. Шептицький

І. Боберський

Запитання 21

В складі яких держав перебували українські землі на початку ХХ століття?

варіанти відповідей

Росія та Польща

Росія та Австро-Угорщина

Росія та Османська імперія

Росія, Польща та Австро-Угорщина

Запитання 22

Яке питання було головним для депутатів Української парламентської громади на чолі з Іллею Шрагом?

варіанти відповідей

проголошення незалежності України

 проголошення автономії України

підготувка до святкування 100-річчя від дня народження Шевченка

заборона Маніфесту 1905 р.

Запитання 23

Який орган влади було створено в Російській імперії у ході революції 1905-1907 рр.?

варіанти відповідей

Земський собор

 Державна Дума

Рада робітничих депутатів

Сенат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест