24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

«Україна на початку ХХ століття перед викликами модернізації"

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 64 рази
14 запитань
Запитання 1

Економічна криза, що охопила Наддніпрянську Україну у 1900-1903рр. спричинила ...

варіанти відповідей

націоналізацію важкої промисловості

концентрацію промислового виробництва

втрату економічної першості регіону

занепад метелургійної промисловості

Запитання 2

Українські землі, що перебували на початку ХХ століття у складі Австро-Угорської імперії - це ...

(обрати три варіанти)

варіанти відповідей

Лівобережжя

Південна (Степова) Україна,   

Правобережжя

Східна Галичина

Закарпаття

Слобожанщина

Північна Буковина

Запитання 3

Що було спільною рисою соціально-економічного розвитку українських земель у складі Росії та Австро-Угорщини на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

подолання селянського малоземелля і безземелля

початок широкомаштабного будівництва залізниці

зростання частки іноземного капіталу в промисловості

скасування кріпацтва

Запитання 4

У якій галузі промисловості Наддніпрянської України вітчизняні підприємці на початку ХХ ст. посідали провідне місце?

варіанти відповідей

вуглевидобувній

металургійній

харчовій

хімічній

Запитання 5

Якою цифрою на карті позначено регіон, що в другій половині ХІХ - початку ХХ ст. став одним із центрів нафтодобування в Європі?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

Про яке соціально-економічне явище йдеться в уривку:

"Нужда галицька так надоїла нашим людям, що і в пекло не бояться йти, щоб лише втекти з рідного краю.. Пішов голос про Бразилію. Незнаний край, далекий, але народ на зважав, не роздумував довго: утекти з неволі - це єдиний вихід"?

варіанти відповідей

аграрний переворот

кооперативний рух

трудова еміграція

промисловий переворот

Запитання 7

Установіть хронологічну послідовність:

А Столипінська аграрна реформа

Б економічна криза у Наддніпрянщині

В ліквідація кріпацтва у Австро-Угощині

Г діяльність ІІ Державної думи

варіанти відповідей

В Б Г А

А Г Б В

Б А В Г

Г В А Б

Запитання 8

Укажіть причини революції 1905-1907 рр. в Російській імперії (оберіть три варіанти).

варіанти відповідей

глибока економічна криза

відсутність політичних свобод, національні утиски

тяжке становище селян і робітників

паливна криза

підтримка армією революції

збереження кріпацтва

переселенська політика уряду

Запитання 9

Які події відбувалися на території України в роки революції 1905—1907 рр.? (обрати 3 варіанти)

варіанти відповідей

убивство в Києві прем’єр-міністра Росії П. Столипіна

повстання у Києві саперного полку під керівництвом підпоручика Б. Жаданівського

повстання на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»

утворення Української революційної партії

повстання селян у Великих Сорочинцях

створення Товариства українських поступовців (ТУП)

«Справа Бейліса»

Запитання 10

Якими були позитивні наслідки революції 1905—1907 рр. для українства Наддніпрянської України?

(оберіть 3 варіанти)

варіанти відповідей

скасування панщини

запровадження української мови в школах і судочинстві

створення українського університету

поява україномовної преси

надання політичних прав та свобод

поява різноманітних українських організацій; було здобуто перший досвід парламентської діяльності

скасування для селян викупних платежів

Запитання 11

Які завдання мали бути вирішені під час земельної реформи П. Столипіна? (оберіть 3 варіанти)

варіанти відповідей

 розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції

ліквідувати панщину та кріпосницьку залежність селян

підірвати землеволодіння Російської православної церкви

подолати гостру кризу сільськогосподарського перевиробництва

підняти економічну ефективність сільського господарства

 зміцнити соціальну опору самодержавства на селі

розв’язати проблему аграрного перенаселення

Запитання 12

Який напрям політики царського уряду щодо України після революції 1905—1907 рр. розкриває поданий нижче уривок з історичного джерела?

«Українська мова непридатна для створення рідної малоросам обласної культури... Південноросійська народна школа не має потреби в малоросійських підручниках і навчанні. Підручники та книги на українській мові не тільки некорисні, але й небезпечні...»

варіанти відповідей

земельна реформа П. Столипіна

міграція росіян на Південь і Схід України

шовінізм

подолання сепаратизму поляків-землевласників Правобережжя

Запитання 13

У якому році було створено Товариство українських поступовців?

варіанти відповідей

1900

1907

1908

1905

Запитання 14

Прочитайте уривок зі статті В. Г. Короленка та виконайте завдання.

«…вони лестять народним забобонам, роздмухують марновірство й наполегливо кличуть до насильства над іноплемінними співвітчизниками. З приводу ще не розслідуваного вбивства в Києві хлопчика Ющинського в народ знову кинута брехлива казка про вживання євреями християнської крові. Це давно відомий прийом старого бузувірства».

Настрої, описані в уривку, були властиві частині суспільства за часів

варіанти відповідей

«Київської катастрофи»

«Кривавої неділі»

«Справи Бейліса»

«Листопадового зриву»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест