28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Україна на початку ХХст.перед викликами модернізації . Культура України ІІп. XIX-початку XXст.

Додано: 8 травня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 239 разів
19 запитань
Запитання 1

Яке поняття пропущено в уривку з джерела ?

У 1902 р. виникає _______ « Продамет » – товариство для реалізації виробів металургійних заводів, ядром якого були підприємства Півдня Росії. «Продамет » реалізовував 75 % листового заліза імперії.

варіанти відповідей

синдикат

картель

трест

корпорація

Запитання 2

Лідерами Української соціал -демократичної робітничої партії (УСДРП) були

варіанти відповідей

Микола Порш, Євген Чикаленко, Борис Грінченко

Микола Порш, Володимир Винниченко, Симон Петлюра

Євген Чикаленко, Симон Петлюра. Михайло Грушевський

Володимир Винниченко, Марян Меленевський, Микола Міхновський

Запитання 3

Про яку партію йдеться:

Партія  Наддніпрянської України, яка основну мету своєї діяльності вбачала в досягненні самостійності  України. Створена за ініціативи Миколи Міхновського

варіанти відповідей

Русько -українська  радикальна партія (РУРП)

Українська  національно-демократична партія (УНДП)

Революційна українська партія (РУП)

Українська народна партія (УНП)

Запитання 4

Встановіть послідовність подій.

А.  Ухвалення циркуляра П . Столипіна із забороною  реєструвати будь-які

«инородческие» товариства й видавництва .

Б.  Справа Бейліса.

В. Встановлення режиму третьочервневої монархії .

Г. Створення Товариства українських поступовців (ТУП).

варіанти відповідей

В-Г-А-Б

А-В-Б-Г

В-А-Б-Г

Г-В-Б-А

А-Б-Г-В

Запитання 5

Що з переліченого стосується особи на фотографії:(3 відповіді)

варіанти відповідей

Активно включився у національно-визвольний рух, підтримував ідеї народовців

Був одним із засновників Русько-Української радикальної партії

Заснував Український національний музей у Львові

Став митрополитом греко-католицької церкви у 1900

Боровся за звільнення греко-католицької церкви з-під влади Московського Патріарха

Був ідеологом інтегрального націоналізму

Запитання 6

Історик світового рівня. Очолював першу кафедру історії України у Львівському університеті. Був головою НТШ.

варіанти відповідей

 Іван Пулюй

 В'ячеслав Липинський

  Олександра Єфименко

 Михайло Грушевський

Запитання 7

Про кого з діячів культури йдеться?

Мікробіолог та епідеміолог. Першим у світовій науці дослідив шляхи поширення чуми й запропонував ефективні засоби боротьби з цією хворобою

варіанти відповідей

 Ігор Сікорський

  Степан Рудницький

Данило Заболотний

  Ілля Мечников

Запитання 8

Чим уславився Ігор Сікорський?

варіанти відповідей

спорудженням першого цивільного дирижабля

першим в Україні польотом (1910) на літаку власної конструкції з бензиновим двигуном

створенням у 1913 р. найбільшого на той час у світі літака – «Ілля Муромець»

виконанням у 1913 р. «мертвої петлі» та найбільшим за дальністю і швидкістю перельотом.

Запитання 9

Засновники першої в Російській імперії та дру­гої у світі бактеріологічної станції; започатку­вали успішне лікування таких страшних хво­роб, як чума, холера, тиф, туберкульоз.

варіанти відповідей

 І. Мечников та М. Гамалія

  М. Грушевський та В. Липинський

 Д. Заболотний та І. Полюй

 Д. Багалій та Д. Яворницький

Запитання 10

Чим було зумовлене збільшення українського представництва в парламенті протягом 1907-1913 рр.?

варіанти відповідей

поступливістю польських представників

 проведенням реформи загального голосування

  занепадом українського політичного руху

початком міграційних процесів

Запитання 11

Назвіть 2 фізкультурно-спортивні організації Східної Галичини, головна ідея діяльності яких висвітлена в словах Івана Боберського: "Руханка не є сама для себе ціллю. Руханка є лише засобом для виховання як найліпших громадян, що в праві і забаві, в час миру й на війні завше можуть гідно боронити свій народ".

варіанти відповідей

"Просвіти"

  "Сокіл"

  "Січ"

  Наукове товариство імені Т. Шевченка

Запитання 12

Ханенки,Терещенки, Харитоненки відомі як ...

варіанти відповідей

засновники перших кооперативів Наддніпрянщини на початку ХХ ст.

  українські меценати і благодійники у Австрійській імперії у XVIIIcт.

  учасники селянсько-козацьких визвольних повстань першої половини XVIIст.

 українські меценати у Російській імперії другої половини XIXст.

Запитання 13

Вкажіть дату створення та назву першого українського спортивного товариства

варіанти відповідей

 1900 "Пласт"

  1900 "Сокіл"

  1894 "Сокіл"

 1894 "Січ"

Запитання 14

Економічна криза, що охопила Наддніпрянську Україну в 1900-1903 рр., спричинила:

варіанти відповідей

 націоналізацію важкої промисловості

  концентрацію промислового виробництва

втрату економічної першості регіону в Російській імперії

  занепад добувної та металургійної галузей промисловості

Запитання 15

Панівною течією в українському національному русі Наддніпрянської України на початку ХХ ст. була:

варіанти відповідей

 Самостійницька

Автономістська

  Радикальна

  Релігійна

Запитання 16

Хто був засновником української організації, згаданої в уривку документа: «…поляки боялися хлопської організації… та ще в таких формах.., які вони вважали на свій виключний привілей.., а найбільше їх дражнила назва «Січ» та назви січової старшини… у цьому вбачалася їм гайдамаччина»?

варіанти відповідей
Запитання 17

Що зумовило зростання кількості навчальних закладів на Україні на початку ХХ століття

варіанти відповідей

  урівняння жінок з чоловіками у політичній, суспільній і професійній галузі

  проголошення початкової освіти позастановою

переведення всіх шкіл на російську мову викладання

  потреби модернізації економіки та суспільства

Запитання 18

Позначте прізвище відомого українського фізика, який відзначився дослідженням високочастотного випромінювання:

варіанти відповідей

М.Гамалія

М.Бекетов

І.Мечніков

І.Пулюй

Запитання 19

Які університети діяли на території Наддніпрянської України наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

Харківський

Львівський

Чернівецький

Київський

Новоросійський

Катеринославський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест