Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 184 рази
15 запитань
Запитання 1

1. Вкажіть галузь промисловості, яка була найбільш розвиненою на західноукраїнських землях: 

                      

варіанти відповідей

 А) Цукрова ;      

 Б) Нафтодобувна ;

В) Вугільна;   

 Г) Деревообробна.

Запитання 2

2.Про який документ ідеться в уривку з історичного джерела: «За рік після його оприлюднення діяло 15 українських видавництв і виходило майже 20 українських періодичних видань – від наукових і політичних до гумористичних і дитячих. Справжнім проривом стала поява газети “Хлібороб” у Лубнах та першої щоденної української газети “Громадська думка” у Києві»?


варіанти відповідей

А.«Маніфест…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.

Б..Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р..

В..Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.

Г.«Маніфест…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

Запитання 3

3.Позначте один із наслідків аграрної реформи П.Столипіна:   

варіанти відповідей

А) Зруйнування сільської общини;

Б) Збереження поміщицького землеволодіння;

В) Імпорт зерна в Україну; 

Г) Зруйнування поміщицького землеволодіння. 

Запитання 4

4.Хто був керівником Української думської громади в І Державній думі Росії?                    

 

варіанти відповідей

А) М.Міхновський;

Б) М.Грушевський;  

В)  І.Шраг;

Г) В.Шемет

Запитання 5

5.Який термін відповідає визначенню «… - оновлення політичних, соціально-економічних, виробничо-технологічних, культурних та інших змін у суспільстві ” 

варіанти відповідей

А) Державне регулювання;

Б) Інвестиція; 

В) Модернізація ;  

Г)Монополія.

Запитання 6

6.Панівною течією в українському національному русі Наддніпрянської України на початку ХХ ст. була

варіанти відповідей

А.самостійницька.

Б.автономістська.

В.радикальна.

Г.релігійна.

Запитання 7

7.У якій галузі промисловості Наддніпрянської України вітчизняні підприємці на початку XX ст. посідали провідне місце?

варіанти відповідей

А.вугледобувній

Б.металургійній

В. харчовій

Г.хімічній

Запитання 8

8. Прочитайте уривок зі статті В. Г. Короленка та виконайте завдання.

«…вони лестять народним забобонам, роздмухують марновірство й наполегливо кличуть до насильства над іноплемінними співвітчизниками. З приводу ще не розслідуваного вбивства в Києві хлопчика Ющинського в народ знову кинута брехлива казка про вживання євреями християнської крові. Це давно відомий прийом старого бузувірства».

Настрої, описані в уривку, були властиві частині суспільства часів

варіанти відповідей

А.«Київської катастрофи».

Б.«Кривавої неділі».

В.«Справи Бейліса».

Г.«Листопадового зриву».

Запитання 9

9.Укажіть назви українських історико-географічних регіонів, які на початку ХХ ст. входили до складу Австро-Угорської імперії.


варіанти відповідей

1.Закарпаття

2.Волинь

3.Поділля

4.Буковина

5.Таврія

6.Слобожанщина

7.Східна Галичина

Запитання 10

10.Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував


варіанти відповідей

А.Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?»

Б.Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна»

В.Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків»

Г.Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta»

Запитання 11

11.На західноукраїнських землях на початку XX ст. під гаслом «Свій до свого по своє!» розвивався


варіанти відповідей

А.січовий рух.

Б.рух пластунів.

В.народовський рух.

.Г.кооперативний рух.

Запитання 12

12.Хто був засновником української організації, згаданої в уривку документа: «…поляки боялися хлопської організації… та ще в таких формах.., які вони вважали на свій виключний привілей.., а найбільше їх дражнила назва «Січ» та назви січової старшини… у цьому вбачалася їм гайдамаччина»?

варіанти відповідей

А.Д. Донцов

Б.І. Боберський

В.Є. Петрушевич

Г.К. Трильовський

Запитання 13

13. Які програмні положення мала українська трудова громада в ІІ Державній Думі?

варіанти відповідей

1. "Ми хочемо: "Єдиної нероздільної,самостійної України від гір Карпатських аж по Кубань річку""

2. "Здобуття народові землі, которую користувалися б тільки ті, що прикладають до неї свою працю..."

3. "Будемо вимогати восьмигодинного робочого дня, охорони праці жінок та дітей, страховки на старість та на випадок знесилення".

4. "Користуючись сим поземельним наділом, селяни за се зобов'язані виконувати на користь поміщиків визначені в "Положеннях" повинності... Селяни іменуються тимчасовозобов'язаними"

5. "Переробка державного урядування на національну і територіальну(краєву) автономію країн Російської імперії"

6."Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя"

Запитання 14

14.Які завдання вирішувалися в ході проведення Столипінської аграрної реформи?


варіанти відповідей

1.розв’язати проблему аграрного перенаселення

2.зміцнити традиційну селянську общину (громаду)

3.скасувати панщину та кріпосну залежність селян

4.сприяти зростанню товарності сільського господарства

5.подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва

6.ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння

7.зміцнити соціальну опору самодержавства на селі

Запитання 15

15.Які завдання мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна?варіанти відповідей

1.зміцнити соціальну опору самодержавства на селі

2.розв’язати проблему аграрного перенаселення

3.розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції

4.скасувати панщину та кріпосну залежність селян

5.ліквідувати заборгованість за викупними платежами 1861 р.

6.подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва

7.ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест